KOMENTÁŘ

Vítáme žáky v rouškovém očistci

KOMENTÁŘ
Vítáme žáky v rouškovém očistci

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Každý ví, že nejdůležitějším problémem, před nímž v těchto dnech stanula česká vláda, jsou karantény uvalované na provozy jednotlivých firem, na odbory úřadů a na žáky, třídy, celé školy. Tempo, jímž se koronavirus prokousává českou společností, by za dosud platných pravidel, tak, jak je vykládají hygienické úřady, vedlo k tomu, že se v řádu dní přestane učit. Po ztraceném druhém pololetí na jaře vláda přirozeně nechce, aby se situace opakovala. Právě tak jako pokus vyhnout se umrtvení výuky musíme číst i to, k čemu včera dospěla Rada vlády pro zdravotní rizika.

Tam, kde hygiena u výskytu koronaviru ve třídě bude moci konstatovat, že všichni byli zarouškovaní, respektive zarespirátorovaní, se na třídu žádná plošná karanténa uvalovat nebude. Fakticky tu vládní orgány školy vybízí k tomu, ať dětem zavedou povinnost mít roušku i během výuky. A pro školy, kde převažuje vůle učit fyzicky i v době covidí, to může být způsob, jak se vyhnout bezprostřednímu kolapsu výuky.
 
Než škola přes počítač je lepší všechno ostatní a při představě kolapsu výuky můžeme po včerejšku cítit jistou úlevu. Až na to, že to nebude žádná úleva pro děti, naopak. Dětem s rouškou po celou dobu výuky, tedy minimálně čtyři hodiny mezi začátkem školy ráno a obědem, během jehož konzumace si ji teprve budou smět sundat, z učení uděláme očistec. A nic na tom nemění skutečnost, že v některých zemích Evropy se toto mučení občánků už praktikuje (pokud je autorovi známo, prvenství aspoň v Evropě si nese německé Severní Porýní Vestfálsko).

Jaký jiný důvod než celkovou hysterii, z níž není lehké vystoupit, mohou mít roušky za stávajícího stavu vědeckého poznání? Ten říká, že děti novým koronavirem téměř nejsou ohroženy, poněvadž infekci prodělávají s nulovými nebo velmi lehkými příznaky. Jistě, smyslem karantén ve školách je zamezit tomu, aby děti nákazu roznášely mezi dospělými. Ale existují případystudie, nikoliv české, z nichž se předběžně a přitom se značnou dávkou jistoty dá vyvodit, že děti koronavirus téměř nepřenášejí na dospělé.
 
Už v dubnu vešel ve známost případ z Francie, kde devítiletý chlapec s nízkou náloží viru, pro jeho věk typickou, kupodivu nenakazil nikoho ze 172 vytrasovaných lidí, kteří se kolem něho v jeho inkubační době vyskytli. Nenakazil ani vlastní dva sourozence.
 
Na německého virologa Christiana Drostena, který zásadně ovlivňuje postup Angely Merkelové v  pandemii , se snesla mohutná vědecká kritika za studii, v níž na jaře došel k  závěru, že děti přenášejí nákazu stejně jako dospělí.
 
Nic z toho jako kdyby k tvůrcům české školské politiky nedolehlo nebo jako kdyby je to nezajímalo. Hlas ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka, který žádá, aby ÚZIS zjistil, za kolik covidu v České republice mohou děti, je hlas volajícího na poušti. Možná se takový údaj při současné úrovni trasování přesně zjistit nedá, proč se ale nepokusit aspoň o hrubý odhad? Představa dětí, jak sedí ve třídě s víc a víc zapařenou rouškou, dětí, které kolem sebe už nemají kamarády, ale spoustu malých humanoidů, taková představa by všechny zodpovědné osoby měla z jejich zvláštního nedostatku zvídavosti rychle probrat.

15. září 2020