Čtvrť Seestadt Aspern ve Vídni

Zhmotňování vize moderního světa

Čtvrť Seestadt Aspern ve Vídni
Zhmotňování vize moderního světa

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Na okraji rakouské metropole probíhá jeden z nejambicióznějších a nejrozsáhlejších projektů svého druhu v celé Evropě – výstavba kompletně nové městské čtvrti pro dvacet tisíc obyvatel. Obdivuhodný projekt se zároveň stává laboratoří pro zavádění a testování mnoha progresivních řešení, která naplňují vizi udržitelných měst 21. století.

Dnešní pohled na věc

Jinde bydlet, jinde pracovat a jinde trávit volný čas – tak mělo vypadat ideální město podle zásad Athénské charty, bible urbanistů 20. století. Časem se ale ukázalo, že funkční zónování, tedy dělení jednotlivých částí měst podle striktně dané funkce, způsobuje řadu problémů a z dnešního pohledu jde už spíš o přežitek (bohužel stále mnohdy uplatňovaný). Současný přístup k plánování měst je zcela opačný. Efektivně fungující a především udržitelné město budoucnosti se má z pohledu odborníků zakládat na principu krátkých vzdáleností, pestrém mixu funkcí, služeb i bydlení, chytrém využívání energie, kvalitním veřejném prostoru a dobré veřejné dopravě. V praxi to ukazuje nová vídeňská čtvrť.

Jednu z nejlepších realizací v Seestadt Aspern představuje bytový komplex od studií Querkraft a Berger + Parkinnen. - Foto: MA 18 – Christian Fürthner

Pro vznik Seestadt Aspern byla vybrána lokalita bývalého letiště asi 10 km východně od centra Vídně. Na rozloze 240 ha tu má do roku 2030 vyrůst kompletně nová část města, která nabídne přes 10 000 bytů pro dvojnásobný počet obyvatel a dalších 20 000 pracovních míst – rozsahem jde o menší město. Středobodem čtvrti se má stát pětihektarové jezero, od kterého se zástavba rozbíhá do okolí. Řízením celého projektu s odhadovanou výší investic okolo pěti miliard eur byla pověřena developerská společnost Wien 3420 Aspern Development, kterou založila státní Spolková realitní společnost spolu s vídeňskou Hospodářskou agenturou – na rozdíl od mnoha jiných podobných projektů tedy nejde o ryze soukromou akci.

Flexibilita a efektivnost

Soukromé firmy se podílejí až na výstavbě jednotlivých objektů v rámci pečlivě připraveného plánu, a to formou soutěží konkrétních návrhů. Díky tomu v Seestadt Aspern vznikají mimořádně kvalitní realizace. Příkladem může být rezidenční komplex od architektů z vídeňského studia Querkraft a rakousko-finského studia Berger + Parkinnen, který ukazuje, jaké nejdůležitější principy tady mají splňovat všechny další stavby. V rámci Seestadt Aspern je důraz kladen na celkovou flexibilitu všech objektů umožňující pružně reagovat na budoucí potřeby města (kanceláře lze snadno proměnit v byty), maximální úsporu energií i důraz na veřejný prostor – tak aby se tu obyvatelé prostě cítili dobře a rádi tu trávili i svůj volný čas. Pro veřejné prostory, jako jsou parky, náměstí, ulice, sportoviště a pláže jezera, je vyčleněna celá polovina území čtvrti. Překvapit může také to, že v Seestadt Aspern nemá vzniknout jediné nákupní centrum – obchody a služby mají být v parterech jednotlivých domů, aby je měli obyvatelé v docházkové vzdálenosti.

Náklady na vybudování nové čtvrti se odhadují na pět miliard eur. Hotovo má být do roku 2030. - Foto: MA 18 – Christian Fürthner

Důležitou roli tu hraje právě doprava. Pojetí čtvrti upřednostňuje chůzi a cyklistiku v souladu s koncepcí města krátkých vzdáleností, aby se maximálně snížila závislost na automobilech. Samozřejmostí je dobré propojení s dalšími částmi Vídně veřejnou dopravou. Aktuálně už probíhá kupříkladu testování autonomních elektrobusů. Prozkoumávají se různé způsoby co nejefektivnějšího provozu moderního města. Zásadní je hospodaření s energiemi, obyvatelé mají detailní přehled o své spotřebě, budovy samy produkují energii z obnovitelných zdrojů a dokážou ji také ukládat. Vše je monitorováno ve spolupráci se společností Siemens, aby se systém mohl průběžně optimalizovat a poznatky následně využívat i v rámci dalších projektů.

Pokud jde o bydlení, nabízí Seestadt Aspern nájemní a družstevní byty i ty v soukromém vlastnictví. V poskytování dostupného bydlení s regulovanými nájmy má Vídeň mimořádně silnou tradici a také díky tomu pravidelně obsazuje první místa žebříčků měst s nejvyšší kvalitou života. Čtvrť je zatím dokončena zhruba z jedné třetiny, na obecnější data si budeme muset nějaký čas počkat. Projekt má nicméně už teď velmi slibně nakročeno k tomu, aby se stal úspěšným vzorem pro další evropská města.

Snahu o ekologicky co nejšetrnější výstavbu demonstruje druhá nejvyšší dřevostavba na světě, osmačtyřicet metrů vysoká HoHo Wien (vpravo nahoře). - Foto: KITO / MICHAEL BAUMGARTNER

 

8. listopadu 2020