ARCHITEKTURA

Základní škola v Dobřichovicích

ARCHITEKTURA
Základní škola v Dobřichovicích

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Dobřichovice, kde Pražané sobě od 80. let 19. století budovali letní vily, zaujímají významné místo v dějinách české architektury. Na protějším břehu od dobřichovické villegiatury stojí v centru zámek, jenž býval letní rezidencí velmistrů rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou. Zámek stejně jako vily měl těžký osud, naštěstí přežil a dočkal se i kvalitní rekonstrukce.

Centrum Dobřichovic vyvázlo z komunistické éry víceméně „jen“ s nákupním centrem, zatímco lokální development posledních let je mnohem pustošivější. Ačkoliv v dobřichovickém veřejném prostoru vzniklo několik velmi kvalitních realizací, nebrání to růstu „stavařských“ oblud, které z malebného městečka dělají průměrnou periferní obec. O to více je třeba vyzdvihnout realizace zdařilé.

Foto: Šafer Hájek architekti

Kromě dláždění od Romana Kouckého, které se povedlo zejména v ulici Krajníkova, k nim patří především škola od kanceláře Šafer Hájek architekti dokončená v roce 2014. Jedná se o přístavbu a rekonstrukci stávající budovy. Hlavní vstup do budovy byl umístěn z východní strany, tedy tam, kde bylo možné vytvořit dostatečně velký a bezpečný prostor pro shromažďování žáků. Nová přístavba je rozdělena na dvě hmoty.

Foto: Šafer Hájek architekti

První, třípodlažní část přímo navazuje na stávající budovu a půdorysně přibližně kopíruje bouranou nejstarší část školy. Druhá, dvoupodlažní část je tvořena souborem jednotlivých hmot učeben a kabinetů kolem široké středové chodby s odpočinkovými kouty. Obě části spojuje centrální středový prostor se schodištěm a polootevřeným prostorem multifunkční „knihovny“. Hmotově jsou obě části komplexu spojeny velkou střechou, která slučuje menší části kompozice v jeden celek a přináší silnější a razantnější měřítko. Vstupní část je dvojpodlažní a v úrovni mezi prvním patrem a suterénem jsou umístěny centrální šatny žáků. Učebny a kabinety jsou zorganizovány do podobných dvojpodlažních bloků, které se několikrát opakují.

Foto: Šafer Hájek architekti

Mezery mezi jednotlivými bloky přivádějí do vnitřních prostor školy denní světlo. Díky uspořádání do bloků má stavba menší měřítko a lépe navazuje na okolní rozptýlenou zástavbu. Jednotlivé bloky učeben jsou obloženy dřevěnými latěmi z červeného cedru, které by časem měla pokrývat popínavá zeleň. Poměrně strohá architektura má dostatek hravých prvků včetně základního kamene v podobě kostky lega zakomponovaného do vstupní haly.  Součástí realizace je také pěší zóna se zelení a půvabnou vodní kaskádou, na které se podílel architekt Jiří Špaček.

Foto: Šafer Hájek architekti

 

2. září 2017