Rezidence v Čejkovicích

Rezidence v Čejkovicích

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Pražské architektonické Studio Acht funguje od roku 1993 a má velmi pestré portfolio zahrnující realizace od drobnějších uměleckých děl v architektuře přes rekonstrukce po velkolepé novostavby. Ze stejného studia pochází například levitující kresba z neonu umístěná pod Vysokou pecí číslo 1 v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě, rekonstrukce obvodového pláště budovy Národního muzea, několik domů na Václavském náměstí, Spielberk Office Centre, Office Park Nové Butovice nebo třeba soukromá vila v St. Maxime. Letos se do výběru poroty České ceny za architekturu Studio Acht probojovalo se soukromou rezidencí v Čejkovicích. Sokl z místního kamene, sklo v subtilních rámech a beton. Elegantní stavba částečně vynesená nad povrch uvnitř nabízí vysoký standard v jedné úrovni.

foto - Česká cena za architekturu/Alexandra Timpau

Na místě stála historická obytná budova zemědělské usedlosti, kterou však nevratně poškodila necitlivá rekonstrukce předchozího majitele. Padlo proto rozhodnutí postavit místo ní novostavbu půdorysně respektující stávající objekt. S ostatními hospodářskými budovami tak byla zachována sevřená kompozice usedlosti. Stodola v horní části areálu, z níž se zachovaly jen obvodové stěny, nebyla rekonstruována do původního stavu (ten už nebylo možné z dostupných dokumentů úplně zjistit), ale záměrně byla ponechána ve stávajícím stavu a zakonzervována.

foto - Česká cena za architekturu/Alexandra Timpau

Uvnitř části tohoto fragmentu byla postavena lehká vestavba garáže s úrovní střechy nižší než zachované stěny stodoly a tím zcela skryta pohledům zvenčí. Samotná novostavba obytné části je tvořena téměř celoproskleným hlavním obytným podlažím sedícím ve spodní části na soklu suterénu s technickým a provozním zázemím objektu. Fasáda budovy tvoří vizuálně minimalistický koncept 4 pruhů: kámen – beton – sklo – beton. Postupně se vynořuje ze svahu, vystupuje nad terén, ve spodní části se od terénu přízemí odpoutává a končí v prostoru na železobetonové podpěře tvaru „y“ s výhledem do krajiny. Beton se uplatňuje i v interiéru.

foto - Česká cena za architekturu/Alexandra Timpau

Na stropech je pohledový beton členěný jednotným rastrem otisku bednění vycházejícím z modulace fasády. Na stěnách je rovněž pohledový beton, který zjemňuje masivní dřevo použité i na podlaze v kuchyni. V ostatních částech domu je litá průmyslová podlaha. Ačkoliv mně samotné je bližší technokratický přístup než objímání stromů, podobné stavby mne začínají trochu děsit. Obdivuji se promyšlenému konceptu, přesto mne napadá výraz „podnikatelský minimalismus“, který bych jednoduše charakterizovala jako nadužívání pohledového betonu…

foto - Česká cena za architekturu/Alexandra Timpau

 

18. listopadu 2017