ARCHITEKTURA

Vodní dům

ARCHITEKTURA
Vodní dům

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

U obce Hulice nedaleko úpravny vody Želivka vyrostlo moderní návštěvnické středisko nazvané Vodní dům. Provozuje jej Český svaz ochránců přírody Vlašim a projekt jeho výstavby byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operačního programu Životní prostředí.

V kontextu volné krajiny v okolí vodní nádrže Švihov byla stavba pojata jako jednoduchý přízemní objekt částečně zapuštěný do terénu. Z vnějšku má formu solitérní kamenné stavby stojící v krajině podobně jako hřbitovní zdi, kostely, hrady, statky nebo usedlosti. Právě takové, racionálně formulované, leč pro naše vnímání v krajině naprosto přirozeně působící objekty byly brány jako vzorové pro přístup k návrhu Vodního domu. Jeho autory jsou architekti z pražské kanceláře AND stojící také například za komplexní obnovou hospitální zahrady v Kuksu nebo expozice orlů v brněnské zoo.

Vodní dům je vymezen kamennými gabionovými stěnami na obdélném půdorysu. Uvnitř stěn stojí samotný dům a navazující atrium. Interaktivní expozice návštěvníkům představuje dvě tváře vody: vodu jako nezbytnou podmínku života, nenahraditelnou surovinu a vodu jako biotop pro rostliny a živočichy. Navržena je tak, aby učila prostřednictvím neobvyklých zážitků a zajímavých pozorování, jejichž iniciátorem je sám návštěvník.

Foto: AND

V atriu domu lze umělé vodní toky, symbolizující řeku od pramene k ústí, ovládat pomocí čerpadel, pump, vodních mlýnků, hrází a rozvodníků. Nerezová a betonová korýtka s proudící vodou jsou zasazena do dřevěné paluby. Křivky vodních korýtek a nerezové herní vodní prvky vytvářejí promyšlený kontrast k jednoduché architektuře domu.

Z atria lze vstoupit do vnitřní expozice domu nebo po subtilním ocelovém schodišti vystoupat na návštěvnickou naučnou stezku kolem expoziční nádrže, mokřadu, suchého poldru nebo třeba neobyčejné národní přírodní památky v podobě hadcové skalky.

Expozice uvnitř Vodního domu vás provede postupně pěti přehlednými sekcemi od vodního mikrosvěta po koloběh pitné vody. V přednáškovém sále jsou umístěny vzácné originály nástěnných maleb od neznámého autora z doby Karla IV. Pocházejí ze zatopeného kostela sv. Jana Křtitele, který stál v Dolních Kralovicích, obci zbourané z důvodu výstavby vodní nádrže Švihov v letech 1968–1975.

4. srpna 2017