KOMENTÁŘ

Světlo z Bílé Rusi

KOMENTÁŘ
Světlo z Bílé Rusi

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

V době největšího rozmachu západního mírového hnutí napsal Václav Havel velmi odvážnou (nekorektní) esej Anatomie jedné zdrženlivosti, kde svým zdvořilým způsobem vysvětlil, proč se v totalitních zemích lidé dívají tak skepticky na zapálené bojovníky proti americkým raketám – a moc jim ani nevadí ty dávno rozmístěné sovětské.

Diplomaticky řečeno, protože ti planoucí lidé na Západě nevědí, co to je nemít svobodu, nemoci se svobodně vyjadřovat, kritizovat, volit – a třeba se mít také materiálně dobře, což jim přinesl ten strašný kapitalismus.

Člověk, který o tohle všechno přijde (nebo to nikdy ani nepoznal), kroutí hlavou nad tím, v čem lidé na Západě vidí problém (genderová nerovnost), co se jim nelíbí (třeba že gramatika rozlišuje ženský a mužský rod) a co jsou ochotni, a to i velmi zuřivě, napadat: po staletí osvědčené instituce, tradice a autority, které přitom právě tu kvalitu Západu vytvořily. Poslední vlna demonstrací spojená s demolováním obchodů, ničením soch a proklínáním všeho, na čem západní demokracie a civilizace stojí, tuhle dělicí linii opět připomněla. Něco se převalilo i k nám, z čehož může mít člověk trochu radost, že už jsme tedy skoro jako na Západě, a zároveň se toho děsit, že o tohle právě nestál. Ale asi platí nějaké pravidlo přesycení svobodou a relativní hojností, po kterém lidé nejspíš zákonitě ztrácejí instinkty, jinak řečeno, blbnou. Člověku pak nezbývá doufat, že tohle všechno Západ přežije, jako už přežil jiné věci, i když teď má opravdu namále.

A pak se objeví zničehonic (ale ono to nebylo zničehonic) něco, co platnost těch starých hodnot svobody, a třeba také vlastenectví, národa, pospolitosti, připomene. Lidé, kteří vyšli v Minsku a jiných běloruských městech do ulic, nyní požadují základní věci, které jsou jinde samozřejmostí – a právě proto klesá jejich cena. Chtějí prostě férové jednání, právo volby (nikoli pohlaví, ale politické strany nebo kandidáta), chtějí odstranění cenzury, dožadují se, aby s nimi nebylo zacházeno jak s nesvéprávným stádem. Chtějí obyčejné věci jako rozhodovat za sebe samé, ve férových volbách, kterými nikdo nemanipuluje, nikdo nepodvádí a nefixluje. Bělorusové navíc vystupují jako politický národ, který si je vědom významu svého státu, který má své symboly, znaky a identitu. To je také proti nešťastné západní představě, že čím toho bude méně, čím to bude rozpuštěnější, tím bude občanstvo spokojenější a klidnější. Opak je pravdou a Bělorusové, kteří ke své identitě složitě doklopýtali, dokazují, že právě v takových chvílích je nutné o něco se opřít, tedy o tu popíranou bílo-červenou vlajku, kterou ne náhodou nechal Lukašenko na začátku své vlády vyměnit za mutanta praporu sovětského. Nyní právě s vědomím, že chtějí být Bělorusy, jim ta bílá a červená vlaje nad hlavami. Tahle symbolická rovina by se v současné Evropě neměla přehlédnout a třeba by mohla vést k tomu, čemu staří filozofové a mystici říkali „ex oriente lux“. Naděje, že z Východu přijde světlo.

 

17. srpna 2020