NOVELA SILNIČNÍHO ZÁKONA

Novinky pro řidiče: nepovinný řidičák i techničák, zvýšení pokut a přísnější bodový systém

NOVELA SILNIČNÍHO ZÁKONA
Novinky pro řidiče: nepovinný řidičák i techničák, zvýšení pokut a přísnější bodový systém

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete .

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Novela silničního zákona přináší některé výrazné změny, které se dotknou každého řidiče. Kromě umožnění řízení od 17 let, ruší novela povinnost mít u sebe řidičský a technický průkaz, k velkým změnám ale dochází i v systému trestných bodů. Ten se sice zjednodušil z pěti sazeb na tři, hodnocení některých přestupků bylo ale zpřísněno. Držitelé řidičského průkazu budou nově moci řídit také sněžné skútry a na některých úsecích dálnic může ministerstvo zvýšit maximální povolenou rychlost až na 150 km/h.

Změny v bodovém systému přinesou zjednodušení z pěti pásem bodů na tři, nově tak budou dopravní přestupky bodovány dvěma, čtyřmi a šesti body. Za přestupky, jako je jízda s nerozsvícenými světly nebo špatné parkování, budou řidiči dostávat mírnější tresty. Novela naopak zpřísnila hodnocení nejzávažnější přestupků řidičů, jako je řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, závažné překročení rychlosti nebo odmítnutí dechové zkoušky na alkohol.

Například u řízení pod vlivem alkoholu řidič dostane šest bodů namísto původních sedmi, zaplatí ale pokutu ve správním řízení až 25 tisíc korun namísto dosavadních až 20 tisíc korun. Pokud řidič odmítne zkoušku na alkohol, dostane rovněž nejvyšší možný počet bodů, navíc mu bude hrozit pokuta až 75 tisíc korun, stejná pokuta mu bude hrozit, pokud bude řídit a nebude držitelem příslušného řidičského oprávnění nebo bude řídit, i když bude mít zákaz.

Čtyři body pak řidič obdrží například v případě, že nedají přednost v jízdě nebo poruší bezpečnostní opatření pro přepravu dětí, jako je použití sedačky nebo bezpečnostních pásů. Čtyřmi body budou trestáni i řidiči, kteří budou při řízení v ruce držet mobilní telefon. Dva body pak řidiči obdrží například při řízení vozidla bez profesní způsobilosti nebo pokud budou neoprávněné stát s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením, nebo také pokud bude tento průkaz neoprávněně používán. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud.

Pokuta na místě se u závažných přestupků zdvojnásobí až na 5500 korun. Pro konečnou výši pokuty budou platit úzká pásma v rozmezí od 500 do 1000 korun, aby policisté mohli zohlednit okolnosti přestupku. Pro méně závažné přestupky, jako je jízda spolujezdce bez zapnutého pásu, špatné parkování nebo nerozsvícená světla, je pásmo 1500 až 2000 korun, pro středně vážné přestupky typu nedání přednosti v jízdě je to 2500 až 3500 korun a pro ty nejzávažnější, jako je jízda na červenou, 4500 až 5500 korun.

Nepovinné průkazy

Na území České republiky také řidičům končí povinnost mít s sebou řidičský průkaz, malý technický průkaz nebo průkaz profesní způsobilosti. Kromě toho nebudou muset řidiči mít u sebe ani doklad o pojištění, tzv. zelenou kartu. Policisté při silniční kontrole jednoduše využijí online evidenci.

Stát od 1. ledna také místo dvou technických průkazů vydává pouze jeden, malý technický průkaz se obohatí o několik údajů z velkého, ostatní budou dostupné elektronicky. Výměna technických průkazů za jeden nový bude postupná, řidiči ji vyřídí při první návštěvě úřadu v jiné záležitosti. Současné doklady do té doby zůstávají platné. Zjednoduší se také proces zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla, nově je možné společnou žádost podat separátními podáními předchozího a nového vlastníka.

Nově se ruší udělování výjimek z věku pro motoristické sportovce. Výjimku dosud uděluje ministerstvo dopravy držiteli licence motoristického sportovce, který na jejím základě může získat řidičské oprávnění skupiny A1, A2 nebo A, jež ho opravňuje k řízení vozidel při sportovní soutěži.

Držitelé řidičského oprávnění skupiny B mohou nově, v případě dovršení 21 let věku, řídit také sněžné skútry.

Řidičák od 17 let a změny v autoškole

Řídit auto je od 1. ledna umožněno již 17letým. Ti budou moci řídit motorové vozidlo pouze po absolvování autoškoly a do 18 let bude moct mladistvý řidič řídit jen pod dohledem zkušeného řidiče, registrovaného mentora. Ten by měl mít řidičský průkaz nepřetržitě alespoň pět let s tím, že jej získal před více než deseti lety. Také by neměl mít žádný bodový záznam a musí být zapsaný v evidenční kartě řidiče L17. Začínající řidič může mít maximálně čtyři mentory. Mentor musí v osobním autě sedět vedle řidiče a sledovat provoz a chování řidiče.

Novela zákona zavádí také řidičák na zkoušku po dobu dvou let od složení závěrečné zkoušky bez ohledu na věk. V této dvouleté lhůtě musí řidič za spáchání závažných dopravních přestupků na dopravně-psychologickou přednášku a takzvanou evaluační jízdu. Půjde o čtyřhodinovou výuku příčin dopravních nehod a jejich prevence a také čtyřhodinovou teorii a jízdu v autoškole.

V oblasti administrativy přibude od ledna možnost vedení průkazu žáka autoškoly v elektronické podobě a ruší se minimální odstup pěti pracovních dnů mezi neúspěšnou a opakovanou řidičskou zkouškou. Dále se ruší podmínka vzdělání učitelů autoškoly ve strojním nebo dopravním oboru.

Nové značky i dopravní pravidla

Na vybraných úsecích dálnic bude moci ministerstvo dopravy nově zvýšit nejvyšší povolenou rychlost až na 150 km/h, týkat by se to mělo nových a modernizovaných úseků. Ministerstvo může také nově udělit výjimku z víkendového a svátečního zákazu jízd kamionů, a to z důvodu bezpečnosti státu, ochrany života, zdraví nebo majetku a také mimořádné události nebo odstraňování jejích následků. Pokud ministerstvo dopravy takovou výjimku vydá, bude o ní muset neprodleně informovat policii, aby s ní mohli být policisté seznámeni.

Od 1. ledna se mohou řidiči setkávat s novými dopravními značkami. Jde například o značení sdílené zóny pro všechny účastníky silničního provozu, úpravu značení bezpečného odstupu nebo parkoviště P+D, tedy park and drive, na kterých mohou řidiči po zaparkování přesednout do jiného auta a neměnit přitom druh dopravy.

Novela zákona zavádí takzvané sdílené zóny. Sdílená zóna bude označena patřičnou dopravní značkou, chodci i cyklisté v ní budou moci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce a platit v ní bude nejvýše dvacetikilometrová rychlost.

Registrovaní poskytovatelé terénních sociálních služeb pak budou mít dovoleno v naléhavých případech parkování i na místech, kde jinak platí zákaz stání. Jejich vozidla by měla mít označení, jako mají nyní vozidla domácí zdravotní péče. Nová bude i značka servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel.

kap