KOMENTÁŘ JIŘÍHO PEŇÁSE

Brno má štěstí na svůj Štetl

KOMENTÁŘ JIŘÍHO PEŇÁSE
Brno má štěstí na svůj Štetl

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Páté nástupiště brněnského nádraží je trochu bokem, a když ho člověk na poslední chvíli hledá, nemusí to stihnout, sám to znám z vlastní zkušenosti. Jezdí odtamtud vlaky do Bratislavy a do Budapešti, tedy na jih a na prázdniny, ale tak to nebylo vždycky. Od září 1941 byly odsud, možná i pro tu jistou odlehlost, vypravovány vlaky s židovskými obyvateli Brna. Nejdřív na východ, první transporty vedly do ghetta v Minsku, od jara 1942 do Terezína. Celkem to bylo dvanáct transportů, které odvezly celkem 10 080 osob z Brna a okolí. Válku přežilo 841 z nich.

Ve čtvrtek 31. srpna se na pátém nástupišti odhaloval pomník, brněnská verze „brány nenávratna“, pražského památníku ze vztyčených kolejí od sochaře Aleše Veselého na nádraží v Bubnech. Ten brněnský je dílem Tomáše Rusína a je zabudován do podpěrného sloupu na začátku nástupiště. Prostý nápis s počtem transportovaných, možná si ho někdo všimne, možná také ne, jako tehdy… Obecná reakce protektorátního obyvatelstva byla raději nevidět a hledět si svého. Už proto je nutné to i po osmdesáti letech připomínat.

Ten pomník se odhaloval na začátku festivalu židovské kultury Štetl Fest. Byl to druhý ročník a vypadalo to, jako by už k Brnu přirostl, jako by to, že se tu koná, byla ta nejpřirozenější věc, neboť něco takového se přece v Brně konat musí.

Zajímavé a příznačné je, že u zrodu takového podniku stála žena menšího vzrůstu, ale neobyčejné energie, vystudovaná teatroložka Eva Yildizová, která má přitom plný úvazek v divadle Husa na provázku jako intendantka, což je na podobě festivalu znát, ovšem v dobrém slova smyslu: je to festival múzický, invenční a hravý. Fantastická věc je, že v něm nejde jen o takové ty běžné festivalové věci, ale o skutečnou rekonstrukci židovského Brna, samozřejmě pouze v náznakové a symbolické rovině. Do Brna totiž už podruhé bylo díky tomu festivalu pozváno několik rodin, které měly to štěstí, že jejich předci válku přežili, i když většinou se již do Brna nevrátili. Takže Brno, respektive pořadatelé a hlavně ona Eva vlastně organizovala i rodinná setkání, jež se pak stala sama součástí festivalu.

Kdo měl tu příležitost být u toho, musel mít i díky tomu pocit, že se Brna zmocnil slavnostní šabatový svátek, kterého se ovšem může zúčastnit každý, rabi, rabicin, gójin, šiksa, šnorer i cadik… Program festivalu byl za prvé nabitý, za druhé nápaditý a za třetí vše skvěle šlapalo. Bylo tam asi sedmdesát akcí nejrůznějšího druhu, ráno procházky po štetlu, tedy po Brně, abychom se vyjádřili stylově, přes poledne debaty a diskuse, nějaké ty workshopy pro mladé, pro pokročilé čtení a zase debaty a přednášky, po večerech divadlo a hudba. Osobně bych mohl mluvit o fantastickém slalomu z jedné akce do druhé, třeba o koncertu chasidských písní v podání kantora Avrahama Taylora, který v synagoze Agudas Achim zplna hrdla chválil Hospodina v radostných i tklivých tóninách, nebo o besedě s moskevským rabínem v exilu Pinchasem Goldschmidtem (říkal, že Židé, a ti ruští zvlášť, vždy řeší dilema, zda jim jde o svobodu, nebo o samu možnost přežít) nebo o představení Arnošta Goldflama o „utajeném světoběžníku z Drnovic“, klasikovi židovského humoru, kterého kdysi střední Evropa znala pod jménem Roda Roda… Ale bylo toho plno.

Specifickou roli ovšem hrálo samotné Brno, jeho genius loci, v kterém se židovský vliv projevil v neposlední řadě tím, jaké v něm zanechal krásné vily: Tugendhat, Löw-Beer, vila Stiassni… Ty byly součástí festivalu, vily bez majitelů, které muselo nahradit město, respektive stát, který se aspoň v tomhle ohledu choval, jak se náleží: vily jsou krásně zrekonstruované.

Ale ještě zpět k tomu pátému nástupišti. Pátého prosince roku 1941 z něj odjel tehdy ani ne čtyřicetiletý Jiří Hála (tehdy se jmenoval Hahn) v transportu s dalšími 997 židovskými spoluobčany. Cesta vedla do Terezína, který malý Jiří přežil, stejně jako jeho matka a otec, který se po válce vrátil z Osvětimi. Jiřího rodina zůstala v Brně, on vystudoval chemii, přednášel na přírodovědecké fakultě. Teď přišel na páté nástupiště k pomníku a důstojnými a neokázalými slovy popsal to, co je vlastně nepopsatelné. Že jako malé dítě jel někam, odkud se nepředpokládal návrat.

Jsou různé festivaly, ale některé jsou víc než jiné festivaly.

5. září 2023