Odškodnění za úraz

Stejný úraz, jiné odškodnění. Děti ve školkách mají nižší ochranu než školáci

Odškodnění za úraz
Stejný úraz, jiné odškodnění. Děti ve školkách mají nižší ochranu než školáci

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Když se dítě zraní na základní škole, za škodu odpovídá škola. Když se úraz stane v mateřské školce, ta za něj odpovídá pouze v případě zavinění. A to i přesto, že poslední rok školky je povinný. Naposledy se nad tím zarazili učitelé ze Švihova, kde má školka i škola jednu ředitelku. Za podobný úraz tam bylo odškodněno školou povinné dítě, školáček ne. Kvůli odlišnému odškodňování úrazů dětí interpelovala nedávno ministra školství i poslankyně za hnutí STAN Věra Kovářová.

„Švihov má mateřskou školku a základní školu spojenou pod jeden subjekt a jednu ředitelku. V loňském roce musela ředitelka řešit hodně podobný školní úraz dvou dětí, jednoho z mateřské a jednoho ze základní školy. Dítě ze základní školy bylo pojišťovnou odškodněno, dítě z mateřské školy nebylo,“ uvedl pro deník Echo24 starosta Švihova Václav Petrus.

Právní úprava neobsahuje speciální řešení odpovědnosti provozovatelů mateřských škol za úrazy dětí. A to ani poté, co se poslední rok mateřské školy stal povinným. Nyní se odpovědnost řídí paragrafem 2910 občanského zákoníku, kde funguje tzv. faktor zavinění. „Nejedná se zde o objektivní odpovědnost, tudíž je vyžadováno zavinění,“ uvedla pro Echo24 právnička České asociace pojišťoven Lucie Žulavská.

„Pokud se stane úraz dítěte, bude se řešit, zda za něj mateřská škola odpovídá. Pokud ne, nebude nic hradit. V případě, že škola odpovídá za škodu, je povinna tuto škodu nahradit bez ohledu na skutečnost, zda je či není pojištěna. Mateřská škola tedy bude odpovědná, pokud se prokáže, že porušila svou povinnost zajišťovat bezpečnost, čímž je myšleno zanedbání učitelky, její nepřítomnost a jiné. Tento fakt je nutno dokazovat. Určení, kdy škola bude odpovědná, úzce souvisí s tím, zda škola splnila svou povinnost zajišťovat bezpečnost, tedy zda provedla potřebná opatření k odstranění nebezpečí,“ uvedlo pro Echo24 ministerstvo školství.

Oproti tomu odpovědnost základních škol se řídí konkrétní právní úpravou, paragrafem 391 zákoníku práce. „Toto ustanovení říká, že za škodu, která vznikla žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy. Při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení,“ řekla Lucie Žulavská. 

„Z textu tohoto ustanovení lze predikovat, že se jedná o objektivní odpovědnost bez ohledu na zavinění. Možnost vyvinění se neboli zbavení se odpovědnosti je zde poměrně složitá,“ dodala Žulavská.

Ve školním roce 2016/2017 hlásilo zranění 43 tisíc dětí

V minulém školním roce se nejvíc úrazů stalo na základních školách, vyplývá to z výroční zprávy České školní inspekce za loňský školní rok. Inspekci bylo zasláno 43 177 záznamů o úrazech. K 26 832 z nich došlo na základní škole. V mateřských školách to bylo 1635 hlášených případů a na středních školách 11 048 úrazů.

Různé způsoby odškodnění se nedávno dostaly i do Poslanecké sněmovny. Upozornila na ně poslankyně za Starosty a nezávislé Věra Kovářová, která se na to ptala ministra školství v demisi Roberta Plagy v rámci poslaneckých interpelací.

„Dostalo se mi na stůl zajímavé téma odpovědnosti provozovatelů mateřských škol za úrazy žáků, respektive dětí. Jejich režim se od režimu žáků třeba v základních školách liší v tom směru, že žák základní školy má úraz automaticky pojištěním krytý a žák mateřské školy téhož zřizovatele, někdy i téhož ředitele, nikoliv,“ uvedla Kovářová.

„Vyplývá to z paragrafu 391 druhého odstavce zákoníku práce. Nestálo by za to tento režim sjednotit, třeba už kvůli povinnému poslednímu ročníku školky, když už ne z jiného důvodu? Proč by měly mít děti ve školkách nižší míru ochranu než školáci?,“ dodala Kovářová. Ministra školství v demisi Plagy se Kovářová dotázala písemně, ten má nyní třicet dní na odpověď.