ODEVZDÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Na opozdilce s daňovým přiznáním čekají tvrdé pokuty. Sankce naskakují už od dubna

ODEVZDÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
Na opozdilce s daňovým přiznáním čekají tvrdé pokuty. Sankce naskakují už od dubna

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Letošní odevzdání daňového přiznání může být ve znamení tvrdých sankcí a úroků z prodlení. Kvůli koronavirové krizi se totiž již dvakrát posunul termín k odevzdání formuláře a poslední možnost mají lidé do úterý 18. srpna. Kdo se zpozdí byť jen o jediný den, vypočte se mu pokuta spolu se sankcí, která nabíhá už od dubna. Ministerstvo financí totiž sankce nezrušilo ale pouze dočasně prominulo. Kromě odevzdaného přiznání musí být také do úterka zaplacena daň. Interaktivně mohou plátci daně vyplnit přiznání pomocí formulářů zde.

Kvůli strachu před koronavirou nákazou a následnému návalu lidí při podání formulářů se ministerstvo financí rozhodlo upravit termín pro podání daňových přiznání. Nejprve se datum posunulo na 1. července a poté lhůtu prodloužilo právě na 18. srpna. Sankce a k tomu i úroky z prodlení ale nabíhají od dubna, kdy byl původní termín.

Sankce za jeden den jsou 0,05 procenta stanovené daně. „Takže například OSVČ, která má na dani zaplatit 100 000 korun, zaplatí navíc ještě sankci 5000 korun, pokud přiznání podá příští středu 19. srpna, namísto úterý. Sankci však uhradí i tehdy, pokud přiznání sice do 18. srpna podá, ale stanovená daň nebude do toho dne na účtu příslušného finančního úřadu. Pokud se na něm peníze objeví až ve středu, příslušná OSVČ také již musí počítat s mastnou sankcí,“ uvádí ekonom Lukáš Kovanda.

Podle něj je nejjistější, aby plátci daně zaplatili poplatek za daň hotově přímo na pokladně úřadu, Bankovní převod totiž nemusí být u všech bank rychlý a částka se tak může připsat až další den po termínu. Kromě sankce běží i úroky z prodlení, které činí 14,25 procenta ze stanovené daně. Na příkladu placení daně ve výši 100 tisíc korun by tak OSVČ musela zaplatit spolu se sankcí desetinu celé stanovené daně.

„Pokud má tedy naše OSVČ zaplatit na dani oněch 100 000 Kč, musí počítat už při jednodenním zpoždění se zaplacením daně nejen s uvedenou sankcí 5000 korun, ale také právě s úrokem s prodlení. Ten za rok činí 14 250 Kč, denně tedy zhruba 39 korun, takže za 140 dní se při úhradě daně 19. srpna vyšplhá na zhruba 5466 korun. Celkem na pokutě v podobě sankce a úroku z prodlení zaplatí 10 466 korun,“ uvedl Kovanda.

Daňoví poradci nad tímto krokem kroutí hlavou. Podle nich by stát při případném větším množství mohl přistoupit k promíjení sankcí. „Tento stav považujeme pro poplatníky za nepřehledný, neboť poplatníci nabyli falešného dojmu, že se správního deliktu nepodáním přiznání nedopouštějí. Bohužel se mýlí. V tom je postup finanční správy pro poplatníky velmi matoucí,“ řekl pro Echo24 člen Rady Unie daňových poplatníků David Hubal.

Podle něj je přístup finanční správy nesystémový. „Povinnosti podat daňové přiznání v původní lhůtě poplatníci zbaveni nebyli, jen se jim promíjejí sankce po určitou dobu. To samozřejmě může mít vliv na další řízení, jako například řízení o prominutí příslušenství daně. Ten, kdo nepodal přiznání včas, je prostě za současného stavu delikventem,“ řekl Hubal.

Finanční správa uvádí, že zatím bylo odevzdáno přes dva a půl milionu přiznání. „Celkem tedy k pondělí 10. srpna zbývalo odevzdat již jen necelých 7 procent přiznání, proto se žádný velký nápor na finančních úřadech neočekává, ale i tak budou 18. srpna rozšířeny úřední hodiny finančních úřadů to od 8:00 do 17:00. Rozšířené hodiny nebudou 18. srpna jen na pracovištích 2+2 , které jsou v tzv. optimalizovaném režimu,“ řekl pro Echo24 Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Daňový poradce Tomáš Hajdušek předpokládá, že do konečného termínu v úterý stihne podat přiznání drtivá většina plátců daně. „Pokud se týká případných sankcí, tak věc je naprosto jasná. Je vymezená zákonem a rozhodnutím paní ministryně. Když poplatník stihne podat přiznání a zaplatit daň do prodlouženého termínu 18. 8., žádnou sankci mít nebude. Když to nestihne, tak dostane sankci, jako kdyby žádné prodloužení nikdy nebylo. Všem je to od začátku zřejmé a musí se podle toho zachovat. Zde prostě žádný prostor pro toleranci ze strany finanční správy není. Jediná možnost je po udělení sankce požádat o její prominutí z důvodů vhodných zvláštního zřetele,“ řekl pro Echo24 Tomáš Hajdušek z Komory daňových poradců.