V BUBLINĚ

Průplavy a penisy

V BUBLINĚ
Průplavy a penisy

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Ve chvíli, kdy vznikají tyto řádky, je světový obchod už pár dní ve stavu kolapsu. Suezský průplav – klíčová tepna dopravy zboží – byl zablokován čtyři sta metrů dlouhou lodí Ever Given, která se vodní cestou postavila jaksi na štorc a uvázla, důvody v tuhle chvíli nejsou se stoprocentní jistotou známé, zdá se ale, že příčinou byl „jenom větříček“. U obou konců průplavu postupně vznikla lodní zácpa, člověk, který se o logistiku mezinárodního obchodu nezajímá, mohl snadno dospět k údivu nad tím, že obchod, jehož plynulost závisí na tom, aby se do úzké vodní cesty narvalo pokud možno co nejvíc lodí, z nichž některé jsou velké nikoli jako barák, ale spíš jako několik domovních bloků, nekolabuje každý den.

Netrvalo to dlouho a došlo k obligátnímu šokujícímu odhalení. Kapitán té lodi v době, kdy čekal ve frontě na průjezd, s lodí všelijak manévroval a jistě jen shodou okolností jí opsal křivku nápadně podobnou penisu s varlaty, dokazoval to screenshot obrazovky služby, jež pohyb obchodních plavidel monitoruje. Samozřejmě došlo ke zkratkovité interpretaci – někdo se pokoušel nakreslit monstrlodí do mořských vod penis a ucpal přitom Suezský průplav. Pro toho zatím anonymního kapitána to v tu chvíli nevypadalo dobře. Byla to ale dezinterpretace – mezi črtáním penisu monstrlodí a ucpáním Suezského průplavu nebyla příčinná souvislost. Kapitán se prostě nudil při čekání a krátil si dlouhou chvíli způsobem vlastním mnoha chlapcům po celém světě – kreslením penisu. A není se tomu co divit, když má člověk před sebou tu největší plochu pro uměleckou seberealizaci, to největší malířské plátno… V takové situaci každý chlapec pocítí nezvladatelnou potřebu projevit se. A má-li po ruce či na povel kormidlo monstrlodi, nutně nastane nevyhnutelné, ze stříbřitých pěn se zrodí obraz penisu, viditelný ovšem jen pro zasvěcené u monitorů trackovací služby. Příběh penisu a průplavu se ovšem dá brát jako velice přesná metafora nepředvídatelnosti života, jeho sklonu se nečekaně a bez sebemenšího varování prudce změnit. Člověk se v té všední a předvídatelné rutině může nudit tak, až z toho obrovskou lodí kreslí penisy do mořských vod. A za chvilku bum ho! Ucpal jsem Suezský průplav! Kde jsi, ubíjející nudná rutino? V době, kdy čtete tyto řádky, už je snad ta námořní cesta zas volná. Loď Ever Given třeba dospěla k cíli, předpokládám a trochu i doufám, že její kapitán, autor penisu znuděného, po šťastném vyplutí z průplavu vyseknul lodí do vln penis triumfální.

Nedávno jsem se na tomto místě rozepisoval o princi Harrym a Meghan Markleové, z nichž se jakousi mně ne zcela pochopitelnou shodou okolností staly erbovní figury progresivní levice. Pochopitelně ale došlo k vývoji, část té progresivní levice s údivem zjistila, že mládí prince Harryho přineslo také řadu vážných prohřešků proti pokrokářskému bontonu. Harry teď dostal práci, případně „práci“, jak se to vezme. Stane se „šéfem pro dopad“ (chief impact officer) v americké školicí a koučingové firmě BetterUp. Jedna pokroková uživatelka to dala do souvislosti s jinou kauzou, jež byla v této rubrice zaznamenána – nuceným odchodem černošské novinářky Alexi McCammondové z místa šéfredaktorky časopisu Teen Vogue kvůli tomu, že ve svých 17 letech napsala tweet neuctivý vůči Američanům asijského původu. Kvalifikovaná černoška ztratí práci kvůli neobratnému tweetu, zatímco jinou práci získává naprosto nekvalifikovaný a velice privilegovaný bílý muž, který byl navíc před lety přistižen... v nacistické uniformě. Soudružce by měl někdo vysvětlit, co je to dialektika. A k případu Alexi McCammondové ještě jeden update. Vyšlo najevo, že filipínskoamerická editorka Teen Vogue, která požadovala odchod šéfredaktorky kvůli necitlivým pubertálním tweetům, před lety sama na Twitter napsala rasistickou urážku (byť ne v rasistickém smyslu). Exemplární trest ji jistě nemine. No nic. Odcházím kontemplovat nad hrozivou možností, že kvůli ucpanému Suezskému průplavu zavládne na evropském trhu nedostatek toaletního papíru. Zrovna tohle by se teď hodilo ze všeho nejmíň.