MOBILY A ŠKOLA

Škola v Brně zakázala dětem mobily. A doporučuje to i ostatním

MOBILY A ŠKOLA
Škola v Brně zakázala dětem mobily. A doporučuje to i ostatním

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Základní škole Svážná v Brně se osvědčil zákaz mobilů, které děti musejí nechat po vstupu do školy v uzamčených skříňkách po celou dobu vyučování i o přestávkách. Ředitel Petr Punčochář řekl, že děti místo toho hrají stolní tenis na stolech umístěných na chodbách a škola nemusí řešit problém porušování školního řádu nebo to, že se děti kvůli mobilům nestíhaly připravit na další výuku. Podle dětské psycholožky Renaty Zapletalové z Brna zákaz používání mobilu ve škole snižuje riziko kyberšikany nebo šíření nevhodného obsahu mezi dětmi.

„Pane řediteli, teď tady byli deváťáci a my jsme je všechny porazili,“ hlásil nadšeně o přestávce Punčochářovi od ping-pongového stolu jeden ze žáků osmé třídy. Ředitel přiznal, že po zářijovém zavedení zákazu mobilů očekával, že se zvedne vlna nevole. „Rodiče i děti jsme ale předem informovali i s důvody a kromě dvou dotazů, na základě jakého zákona tak činíme, jsme se s žádným odporem nesetkali. Dětem jsme umístili na chodby ping-pongové stoly, připravujeme odpočinkovou zónu s lehátky a ještě jednáme o pořízení posilovací klece na systému průlezek,“ popsal Punčochář, čím chtěl dětem zákaz mobilů nahradit.

Vedení se inspirovalo u jiných škol, kde už zákaz mobilů platí. „Měli jsme skrz mobily na škole už problémy a ta únosnost porušování školního řádu byla velká. Docházelo k fotografování a natáčení videí, které se objevovaly na sociálních sících. Řešili jsme i dva drobné případy kyberšikany. Děti o přestávce sklonily obličeje k mobilu, nebyla žádná komunkace, žádná hra. Nestíhaly se připravit na další hodiny, byly nesoustředěné,“ řekl Punčochář.

Podle Zapletalové přináší využívání chytrých zařízení a internetu kromě výhod i rizika. „Jedním z nich je netolismus, tedy závislost na takzvaných virtuálních drogách. Může jít o sociální sítě, hry, sledování videí a podobně. Proto by děti měly mít nastavená jasná pravidla a zákaz užívání mobilních telefonů ve škole s tímto koresponduje,“ uvedla Zapletalová.

Žáci tak podle ní nemají ve vyučování prostor na hru s telefonem a o přestávkách si mohou zajistit základní potřeby a připravit se na další výuku. Ve zbývajícím čase pak mají možnost komunikovat s ostatními.

Punčochář uvedl, že problémy s telefony mají všechny školy, ale zákaz by každému doporučoval. „V legislativě je to zakotveno a ředitel si to může dovolit. Myslím, že k tomu stačí udělat osvětu, proč je to potřeba, vysvětlit to žákům i rodičům,“ dodal ředitel.

,