KOMENTÁŘ Ondřeje Šmigola

Průlom v debatě o péči transgender dětí

KOMENTÁŘ Ondřeje Šmigola
Průlom v debatě o péči transgender dětí

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete .

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Medicínský přístup k transgender dětem je naprosto špatný. Tak by se daly shrnout závěry zprávy britské doktorky Hilary Cassové ohledně současné praxe, jak postupovat ve snaze pomoci mladistvým trpící pohlavní dysforií, jak se odborně nazývá pocit, že člověk se narodil se špatným pohlavím. Jde o přelom v debatě, jak přistupovat k transgender dětem. A také je to vyvrcholení skandálu okolo Tavistocké kliniky.

V roce 1989 bylo při londýnské Tavistocké nemocnici, prestižní instituci zaměřující se na psychické zdraví, otevřeno specializované pracoviště známé jako Služba pro rozvoj pohlavní identity (Gender Indentity Development Service; GIDS). Jednalo se o jedinou lékařskou instituci v Anglii, která poskytovala pomoc dětem s „potížemi související s pohlavím“. Ročně přijímala jen několik desítek pacientů. V roce 2009 to bylo méně než padesát. Pak začala čísla dramaticky růst. Velký skok přišel zvláště po roce 2014. V roce 2016 se tak na klinice léčilo již 1700 dětí, v letech 2021 až 2022 už 5000. Také se změnilo jejich složení: zatímco předtím to byli převážně chlapci, kteří se chtěli stát dívkami, v roce 2009 klinika přijala jen 15 pacientek, nyní dívky tvoří dvě třetiny případů.

Doktor David Bell upozornil v interní zprávě na zásadní lékařská pochybení. „GIDS tak, jak nyní funguje, je naprosto nevhodná pro svůj účel a potřeby dětí jsou plněny žalostným, nedostatečným způsobem a některé budou žít s poškozujícími následky,“ napsal. Rovněž tvrdil, že změna pohlaví je často naroubována jako „řešení“ na „rozličné problémy, jako je historie týrání dětí v rodině, zármutek ze ztráty blízkého, homofobie“. Řada dětí dle něj byla vycvičena online či transaktivisty, co psychiatrům říkat, aby došli k diagnóze pohlavní dysforie. Když v únoru 2019 zpráva unikla do médií, vyvolalo to obří skandál.

V září 2020 Národní zdravotní služba (NHS), jak se nazývá systém britského zdravotnictví, pověřila Hilary Cassovou, bývalou předsedkyni organizace sdružující britské pediatry, vypracováním zprávy o „genderových službách“ pro děti a mladistvé. Její závěry, publikované letos 10. dubna jsou zdrcující.

Kritizuje předepisování „blokátorů puberty“, přípravků zamezujících tělesným změnám přicházejícím s dospíváním. Původní myšlenka byla pozastavit tyto změny, a tím dát dětem čas na rozmyšlenou, jestli opravdu chtějí změnit pohlaví. To je podle Cassové nesmysl. „Velká většina“ dětí, které začnou brát blokátory, pak pokračuje dále na cestě za změnou pohlaví. Přitom dlouhodobé důsledky braní blokátorů nejsou vůbec prozkoumané. Cassová upozorňuje, že braní blokátorů nevede ke zlepšení vnímání vlastního těla, a naopak jsou „určité obavy, že mohou změnit trajektorii vývoje psychosexuální a genderové identity“. Lékař prý nemá jak rozpoznat, kdo se bude identifikovat jako trans po zbytek života a kdo ne. Zpráva také doporučuje extrémní opatrnost při předepisování pohlavních hormonů, což je většinou druhý krok tranzice po blokátorech puberty. Měly by být předepisovány ve výjimečných případech od 16 let, ideálně až po dovršení dospělosti.

Pokud se již přistoupí k lékařské intervenci, k pacientům se má přistupovat holisticky a hledat „řešení širších problémů v oblasti duševního zdraví a/nebo psychosociálních problémů, jako je rozpad rodiny, překážky v účasti na školním životě nebo společenských aktivitách, šikana a menšinový stres“.

V prozatímní zprávě vydané před dvěma roky Cassová pochybovala o „sociální tranzici“, jak se nazývá praxe chovat se k někomu jako k opačnému pohlaví, i když zatím neprošel žádným lékařským zákrokem. Dle ní to může mít významný vliv na psychické fungování dítěte nebo mladého člověka. Nyní dodává, že prepubertální děti, u kterých je zahájena sociální tranzice, by měly být co nejdříve vyšetřeny lékařem.

Doporučuje rovněž zavedení systému, který umožní lidem projít detranzicí, tedy změnou na své původní pohlaví.

V úvodu se Cassová rovněž pozastavuje nad toxickým stavem debaty. „Existuje jen málo jiných oblastí zdravotní péče, kde se odborníci tak bojí otevřeně diskutovat o svých názorech, kde jsou lidé očerňováni na sociálních sítích a kde nadávky kopírují to nejhorší šikanózní chování. Musí to přestat.“

Jedná se o zásadní průlom v debatě o přístupu k transgender dětem. I když podobné zprávy vyšly již třeba ve skandinávských zemích, Británie je jiný kalibr, který neleze ignorovat. Na důvěryhodnosti zprávě dodává právě fakt, že byla zadána NHS, jež má v Británii téměř posvátný status. Politici, kteří předtím volali například po co nejrozsáhlejším předepisování hormonů, jako třeba labouristický stínový ministr zdravotnictví Wes Streeting, se nyní ptají, proč děti podstupovaly tyto lékařské intervence, když jsou pro ně tak slabé důkazy. Padají tak obavy, že s labouristy přijde transgenderismus na steroidech. NHS začala měnit postupy ještě před vydáním zprávy Cassové. NHS zavřela v roce 2022 GIDS. Zastavila také předepisování blokátorů puberty jako součást běžné praxe.

Na ústup bijí také nejrůznější transgenderové neziskovky. Zprávu Cassové vítají, prý holistický přistup k dětem prosazovaly celou dobu, stejně jako lepší psychiatrickou péči. Taktně mlčí o tom, že například vyhrožování možnou sebevraždou, pokud dítě nedostane blokátory puberty, bylo jejich běžnou praxí.

Otázkou zůstává, jak bude zpráva přijata v zemích, které transgenderismus přijaly za součást své ideologie. Autonomní Skotsko postoupilo na této cestě mnohem dál než zbytek Británie. Zvláště skotští Zelení, juniorní koaliční partner ve vládě, této ideologii podlehli. Ross Greer, poslanec skotského parlamentu za Zelené, tak retweetoval post tvrdící, že zpráva je „transfobní a konzervativní dokument“.

NHS Scotland nyní provádí vlastní přezkum přístupu k genderové problematice. Sandyfordská klinika, skotský ekvivalent GIDS, zatím zůstává otevřená.

Uvidí se také, jestli to bude mít nějaký dopad ve Spojených státech. Postupy, které Cassová kritizuje, se tam staly součástí liberálních dogmat. Také tamější aktivisté tak zprávu kritizují jako údajně manipulativní.

Anglie tak díky Cassové nastupuje na cestu, která pomůže dětem i opravdu transgender osobám. Uvidí se, zda její doporučení přijmou i ostatní Anglosasové.

13. dubna 2024