ARMÁDA

Armáda se zaměří na fyzičku vojáků. Kdo nesplní normy, bude mít nižší plat

ARMÁDA
Armáda se zaměří na fyzičku vojáků. Kdo nesplní normy, bude mít nižší plat

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Armáda mění hodnocení fyzické zdatnosti. Až čtvrtina vojáků podle ministerstva nesplní nebo splní jen těsně kritéria fyzické připravenosti. A to chce ministerstvo změnit. Podle něj je vysoká fyzická připravenost základním předpokladem pro vojenskou službu. Dosud byla fyzická zdatnost v hodnocení vojáka pouze poznamenána kolonkami splnil/nesplnil. Nově má mít hodnotící škálu, jako ostatní kategorie služebního hodnocení a může tak ovlivnit vojákův plat.

"Vysoká úroveň fyzické zdatnosti vojáků je základním předpokladem pro plnění úkolů ozbrojených sil České republiky a je tedy žádoucí využít všechny motivační nástroje k jejímu udržení. Dosavadní úprava služebního hodnocení zjevně nemotivuje relativně velkou skupinu vojáků k zvyšování své fyzické zdatnosti. Dlouhodobě totiž cca 4 % vojáků je při přezkoušení fyzické zdatnosti nevyhovující a přibližně 21 % je pouze vyhovující. Jde tedy o cca 6 500 vojáků, které je nutné motivovat k zvýšení fyzické zdatnosti. Předkládaný návrh má přispět k větší motivaci vojáků z povolání k dosahování lepších výsledků v oblasti tělesné přípravy," odůvodňuje v dokumentu nutnost změn armáda.

Pokud nebude mít žádný státní orgán v připomínkovém řízení námitky, měla by vyhláška vstoupit v účinnost ještě letos v květnu, aby se nové služební hodnocení promítlo už do letošního přezkoušení vojáků, které proběhne v květnu a červnu. Doposud mělo hodnocení, kterým musí každý voják projít nejméně jednou za dva roky, škálu sta bodů. Nově bude mít 108 bodů. Služební hodnocení má u vojáků z povolání 5 stupňů od 0- nevyhovující po 4- výtečný. Samotná fyzická připravenost bude nově místo kategorií "splnil - nesplnil" ve služebním hodnocení zastoupena stejnou škálou, jako při samotném přezkušování tedy od 1.stupně výtečné po 4. stupeň nevyhovující.

Služební hodnocení vojáků má přímý dopad na jejich kariéru. V případě vysokých hodnocení, je větší pravděpodobnost kariérního postupu, vyslání na mise a dalších benefitů. Služební hodnocení je také přímou složkou platu. V případě hodnocení výtečně, nebo velmi dobře, získá voják výkonnostní příplatek, který odpovídá 2 % služebního tarifu, v případě hodnocení dobře, voják peníze navíc nezíská. V případě hodnocení vyhovující či nevyhovující je mu naopak služební tarif snížen. Hodnocení nevyhovující pak může vést k ukončení služebního poměru.

Stále bude existovat možnost omluvy z části fyzické připravenosti, například vzhledem ke zdravotnímu stavu či nemožnosti se fyzicky dostavit na fyzické přezkoušení. V tom případě bude celé zkoušení procentuálně přepočítáno bez nové kategorie a voják stále bude moci získat plné hodnocení.

Armáda má v současnosti přes 23 000 vojáků z povolání. Všichni musí při nástupu do armády projít vstupními fyzickými testy. Jejich náročnost je odstupňována podle věku a pohlaví. Vojáci starší 50 let nemusí plnit silové složky fyzické připravenosti. U vojákyň je hranice 46 let. Voják z povolání musí získat alespoň hodnocení dobrý. V některých složkách armády, jako jsou například speciální síly, musí dosáhnout vyššího hodnocení. V případě, že voják dlouhodobě nedosahuje alespoň hodnocení dobrý, může to vést k ukončení jeho služebního poměru. Vojáci však od svých nadřízených mohou dostat vzhledem ke své pozici, hodnosti či věku úlevy či výjimky.

 

max

3. dubna 2024