Bezcitná monstra jsou blíž, než si myslíme

Bezcitná monstra jsou blíž, než si myslíme

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete .

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Viděli jsme scény podobné těm z historických filmů, kdy barbarské oddíly ozbrojenců vtrhnou do vesnic a bez uzardění zabíjejí nevinné děti, neozbrojené muže, ženy znásilňují, některé odvádějí do otroctví a všechno plení. Filmová fikce se zhmotnila v realitu, když sociální sítě přinesly drastické obrázky neskutečné zrůdnosti Palestinců z teroristické organizace Hamás, kteří napadli území Izraele. Nebyl to útok jen na vojenské cíle, ale především na bezbranné civilní obyvatele. Palestinci předvedli brutalitu a bestiálnost srovnatelnou s bezcitností nacistů. Viděli jsme jednání, jakého nejsou schopny žádné jiné živé bytosti než tato monstra, která přišla z Gazy. Nemají nic společného s představou o fungování vyspělé civilizace. Viděli jsme krutost, bezcitnost, čiré zlo, které nás zavádí do sfér nejtěžšího násilí. Pro barbarský útok Palestinců neexistuje žádné ospravedlnění a oni moc dobře vědí, proč to tak udělali. Čekají na tvrdou odpověď, budou dávat v plen své civilní oběti, které předloží jako důkaz krutosti Izraele, jenž bude muset na útok odpovědět. Pro vůdce palestinských teroristů nemá lidský život žádnou hodnotu a je jen prostředkem k dosažení jejich cílů, zabití jakéhokoli Izraelce, i dítěte, je pro ně jen smrt nepřítele, mrtví civilní obyvatelé Gazy jsou jen nástrojem pro boj s Izraelem. Izrael je jedinou vyspělou demokratickou společností na Blízkém východě, která sdílí stejné hodnoty jako větší část Evropy a civilizovaného světa. Proto je útok na Izrael útokem i na nás.

Víkendový vpád na izraelské území může mít mnoho konsekvencí. Jednak geopolitické, související s válkou na Ukrajině. Rusko pod tlakem západních spojenců začalo úžeji spolupracovat s Íránem, největším nepřítelem Izraele, který se hlásí k podílu na přípravě brutálního palestinského útoku. Za oběť geopolitických her spojených s válkou na Ukrajině už padl Náhorní Karabach, odkud po více než dvou tisících let muselo prchnout sto padesát tisíc Arménů. Rusku eskalace konfliktu na Blízkém východě hraje do karet, protože odvádí pozornost nejen mediální, ale i vojensko-finanční od Ukrajiny. Navíc se probouzejí enklávy radikálních muslimů v Evropě a západním světě, které vyjadřují Palestincům v ulicích měst podporu a brzy se mohou přeměnit v další teroristickou vlnu. A kdoví, jak už v některých vojenských kruzích zaznívá, zda se Írán nerozhodne k přímému útoku na oslabený Izrael. Jsme na počátku dalšího vleklého konfliktu, který přinese obrovské lidské utrpení. A přiznejme si, že Evropa je stejně jako Izrael determinovaná vnitřními politickými spory, včetně kulturních válek. Tragikomická je na straně liberální levice podpora LGBT komunity a svobodné Palestiny, přitom právě příslušníci LGBT komunity by při vítězství radikálních muslimů letěli ze střech domů jako první. Jsme na počátku mnohem hlubšího konfliktu, který dostal válečný a násilný rozměr. Musíme se na něj připravit a především si sami ujasnit priority, abychom přežili. Zelený úděl určitě není ten nejbolestnější problém, aspoň ne v Evropě. Proti nám stojí bezcitní barbaři, kteří s námi a naším pojetím uspořádání společnosti a s demokracií nebudou mít slitování.

10. října 2023