O románu Martina Komárka Žid Bergr

Překonávání děsů děsem

O románu Martina Komárka Žid Bergr
Překonávání děsů děsem

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Martin Komárek, známý politický komentátor a krátký čas i poslanec, je rovněž autorem již dost rozsáhlého prozaického díla. Stálo dosud spíš stranou zájmu literární kritiky, neboť si s ním asi nevěděla moc rady. Přitom už o jeho prvním románu, apokalyptické vizi Dřevěná panenka (1990) psal tehdy například M. C. Putna jako o prvním postmoderním českém románu a srovnával ho s Topolovou Sestrou, což se poněkud nabízelo: oba jsou stejně staří, oba mají podobně vznícenou obraznost a sklon hrát vše na temnou strunu.

Další Komárkovy beletristické knihy pokračovaly v modelu groteskních či fantazmagorických podobenství, ve kterých někdo spatřoval záblesky geniality a někdo grafomanii, jiný snad noční kompenzaci za denní novinařinu. Komárek byl a je typ autora, ve kterém se všechno mísí a kypí, přičemž všeho je spíš více než méně a nějaká dobrá míra a či vkus je mimo jeho pozornost. Originalitu, schopnost živě psát a jakýsi bizarní či obskurní humor mu však upřít nelze.

Jeho poslední kniha, Žid Bergr, nese všechny ty rysy obskurního, křečovitě groteskního a „nevkusného“ Komárka, ale přitom je to jeho kniha rozhodně nejosobnější a nejpůsobivější. Je úplně jiná než současná česká mainstreamová literatura, vlastně je jiná i než všechno ostatní. Přirovnat by se snad mohla k textům psaným v nějakém stavu duševního vychýlení a překonávaní traumatu, zaříkávání děsů, překonávání zvrhlosti zvrhlostí.

Impulzem jsou osudy Komárkova otce Waltra Komárka (1930–2013) za okupace, kdy víceméně zázrakem unikl transportu do Osvětimi. Malý Valin, jak se mu říká v knize, vyrůstal v Hodoníně u gójských pěstounů, kterým se podařilo ho uchránit před nacistickými úřady. Jeho biologičtí rodiče, Viktor Bergr a jeho milenka Róza, byli zavražděni v Osvětimi. Je to tedy vlastně román rodinný a pietní, věnovaný umučeným prarodičům.

Bylo by omylem očekávat od knihy nějaký dokument nebo standardně podanou historii o tom, jak se podařilo otci, tehdy samozřejmě malému chlapci, přežít. Vedle příběhu nadaného Valina, o kterého svádí jeho ochránci licitaci s gestapem, se děj rozvíjí ve dvou koncentráčnických liniích, jejichž podoba je dovedena do krajní brutality a bizarnosti. V první vystupují židovští vězni, pánové jako z židovských anekdot, kteří vedou zdvořilostní konverzaci mezi krví, výkaly a plynovými komorami. Baví se o židovském údělu, filozofují o Bohu, smrti, lásce a jiných věcech, pro něž je koncentrák vhodným prostředím. Jsou přitom stále týráni a terorizováni úchylným dozorcem, který má zálibu ve „rvaní kulí“. Čekání na tento zákrok představuje jakousi osu této roviny vyprávění: pan Bergr se má podrobit absurdnímu úkonu, aby se tím zachránil před plynem, samozřejmě marně.

Druhá linie je snad ještě „úchylnější“: nacistická doktorka nacvičuje z malými židovskými děvčaty felaci dřevěných ptáků, jež pak mají vyměnit za skutečné německé penisy… V rámci této šílenosti připravují vězeňkyně a vězni atentát na Himmlera, který se má na ně přijet podívat… Tento Himmler je velmi vzdálen historickému „architektovi holocaustu“, tady je to komediální idiot, který si jezdí po koncentrácích a vede idiotské proslovy.

Ale Komárek není realista: všechny postavy jsou nějakým způsobem vychýlené a on s nimi zachází jako sadista a různé sadistické praktiky na nich také nechá provádět. Permanentní násilí nacistických deviantů směřuje především k análním otvorům, jež jsou bez přestání perforovány, nejčastěji násadou na koště. Sadismus a brutalita je dováděna až na mez a vždy doslovně prezentovaná, takže se může jevit jako monotónní a jednotvárná, snad i obsesivní. Přičemž ten paradox, o který Komárkovi asi šlo, spočívá v tom, že existence táborů a to, co se v nich skutečně dělo, je na jedné straně mimo představivost a myslitelnost, na druhé je vlastně banální, jako je banální zlo. Jejich existenci lidstvo skutečně dopustilo a není nikde řečeno, že právě sadismus není tím nejtypičtějším projevem lidství. Literatura s tím málo zmůže, ale jsou důvody, proč se z toho aspoň pokouší vypsat.

Martin Komárek: Žid Bergr. Vydalo nakladatelství Komárek Martin, Praha, 256 str.

27. ledna 2023