Případ odebraného dítěte

Matka smí syna vidět 50 hodin ročně. Marksová verdikt obhajuje

Případ odebraného dítěte
Matka smí syna vidět 50 hodin ročně. Marksová verdikt obhajuje

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Ženě odebral Městský soud v Brně syna, protože ho nevedla k lásce k otci, a dítě může nyní vidět jen padesát hodin ročně. Případ, o němž informoval server Novinky.cz, pobouřil veřejnost a čtenáři kroutí hlavou nad nepochopitelným rozhodnutím soudkyně. Rozhodnutí soudu naopak obhajuje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). Informace v médiích jsou podle ní jednostranné a vynechávají podstatné, a sice že matka dítě silně psychicky týrala.

Městský soud v Brně řešil konflikt rodičů o dítě, který se táhl už od roku 2013 a který vyústil v odebrání dítěte matce a svěření do výlučné péče otci. Matka smí podle rozhodnutí soudkyně Lidmily Adlerové vidět svého syna na jednu hodinu každý sudý týden pod dohledem v krizovém centru, každou třetí neděli pak za přítomnosti otce na tři hodiny. Chlapec (jeho jméno redakce zná, ale rozhodla se neuveřejnit – pozn. red.) pak může maminku vidět ještě o hlavních svátcích. 

Případem se začala zabývat i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která se domnívá, že došlo k zásadnímu zkreslení případu. „Obecně velmi varuji média, aby informovala o kauzách s nezletilými dětmi jednostranně na základě informací z jedné strany. Mám s tím řadu osobních zkušeností. A pravděpodobnost, že by OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí – pozn. red.) i soud jednaly takto krutě vůči dítěti, je opravdu minimální,“ řekla Marksová serveru Echo24.

Podle ministryně byla matka od počátku problematická a neumožňovala otci kontakt se synem, přestože jí to již několikrát předtím nařídil soud. „Soudní znalkyně její postoj popsala až jako týrání dítěte a zavržení druhého rodiče, doporučila umístění do neutrálního prostředí. Tatínek chtěl od začátku s chlapcem jen klasický styk, chtěl nechat dítě mamince. Jenže maminka rozhodnutí soudu vůbec nerespektovala, ve stycích zjevně opakovaně bránila,“ uvedla pro Echo24 Marksová, která si nechala poslat k případu podklady.

Syndrom zavrženého dítěte je týrání

Soudní znalkyně a psycholožka Marcela Landová, na kterou se ministryně Marksová odkazuje, se taktéž domnívá, že článek na serveru Novinky.cz byl napsán manipulativně. Dítě podle ní trpí syndromem zavrženého rodiče, což přirovnává k závažnému psychickému týrání dítěte ze strany matky.

„Maminka manipulovala chlapce proti otci, došlo k emocionálnímu zneužití dítěte, kdy chlapec nemá povoleno mít rád svého otce. S matkou pak vykládal, jak je tatínek bil, byl na ně zlý a může za vše, co se teď děje. Vůbec se to přitom nezakládalo na pravdě, otec nebyl na nikoho zlý, nikoho nebil,“ uvedla pro Echo24 Landová, podle které je pro dítě psychicky náročné, když má zakázáno mít rádo jednoho z rodičů.

Syndrom zavrženého rodiče je stále více se rozšiřující fenomén a podle Landové na dětech zanechává takřka stejné následky jako fyzické násilí, zneužívání či zanedbání.

„Syndrom zavrženého rodiče stejně jako mírnější formy popuzování dítěte plně spadá pod definici Rady Evropy pro týrání dítěte. Dítě s rozvíjejícím se SZR či rozvinutým SZR bývá obvykle od jednoho rodiče úmyslně izolováno, omezováno ve svém přirozeném vztahu s druhým rodičem a je u něj vyvoláván strach z kontaktu s druhým rodičem. Dítě je proti jednomu rodiči popouzeno do takové míry, že samo aktivně začne vyvíjet takovou vlastní dynamiku postojů vůči druhému rodiči, že ho nakonec zcela odmítne a zavrhne.“
MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc./iustin.cz

Nyní šestiletý chlapec byl narozen mimo manželský vztah, rodiče spolu nikdy nežili. Otec se od počátku snažil o kontakt s chlapcem, přestože ho chtěl ponechat v péči matky. Přestože v roce 2013 Městský soud v Brně rozhodl o pravidelných návštěvách otce, matka mu bránila nebo mu nedovolila se setkávat osamotě. Odvolací soud návštěvy potvrdil, ale matka opět setkáním bránila. Matka byla soudem v roce 2015 upozorněna na maření soudního rozhodnutí. Dítě se mělo s otcem setkávat v krizovém centru, kde však také neprobíhalo vše hladce. 

„Pracovníci krizového centra hodnotili spolupráci matky jako problematickou, otec respektoval jejich doporučení, navrhovali změnu poměrů vůči nezletilému. Domnívali se, že matka zásadním způsobem nepodporovala budování pozitivního vztahu s otcem,“ uvádí ministryně Marksová podrobnosti k případu.

Soudní znalkyně Landová přiznává, že přístup chlapce k otci nebyl vůbec ideální, což dává za vinu matce.

„Navrhovala jsem, že v případě, že matka nezmění své chování, a bude pořád dítě manipulovat proti otci, bude třeba zakročit. Ten chlapec toho tatínka opravdu odmítal, choval se k němu agresivně. V té době, kdy jsem znalecký posudek vypracovala, jsem si nedovedla představit, že by hned přešel do péče otce. Proto jsem navrhovala ho přechodně umístit do neutrálního prostředí, což ale nemusí být jen ústavní výchova,“ uvedla pro Echo24 Landová. Soud nakonec dítě svěřil otci rovnou do péče.

Znalci na objednávku matky

Proti Landové mluvili u soudu dva jiní znalci, které si objednala v rámci obhajoby sama matka: dětský psychiatr Viktor Hartoš a psycholožka Jana Telcová. Ti u soudu vypovídali, že by týráním naopak bylo vytrhnout dítě ze známého prostředí. S tím však Landová nesouhlasí.

„Manipulování dítěte jedním rodičem proti druhému rodiči je psychické týrání dítěte, je to emočně zneužívané dítě. V tom vzdálenějším horizontu je to daleko závažnější problematika než to, jestli dítě změní výchovné prostředí. Ten otec ho má rád a chová se k němu pěkně. To dítě se tam v tuto chvíli cítí dobře. Naopak se tam cítí pravděpodobně lépe, než u té matky. Bohužel ti dva znalci, co se k tomu vyjádřili, to měli zprostředkované jen ze strany matky,“ uvedla pro Echo24 Landová.

Na rozdíl od znalců Hartoše a Telcové byla Landová ustanovena soudem. Při vypracování posudku se podle svých slov setkala se všemi členy rodiny a viděla i chlapce spolu s otcem. Kvůli odlišným názorům se pak znalci dostali u soudu do otevřeného sporu. Znalkyně Jana Telcová nicméně odmítla serveru Echo24 poskytnout vyjádření a Viktor Hartoš nezvedal telefon.

Tak přísná rozhodnutí jsou běžná, říká znalkyně

„Chlapec je od října u otce a je v pohodě. Naopak všichni říkají, že je klidnější. Z mateřské školky také referují, že je dítě v pohodě, a vše se urovnalo. V péči otce prosperuje lépe,“ komentovala nynější situaci Landová.

Server Novinky.cz nicméně upozornil na to, že soud vůbec dítě nevyslechl. „Nebývá běžnou praxí, že by tak malé děti vyslýchal soud. Až od těch 12 let, to jsou děti už zralejší a už jsou schopné vysvětlit důvody, které je vedou k určitým rozhodnutím. Ten chlapec je ve svém věku velmi snadno zmanipulovatelný,“ myslí si Landová, která podezřívá matku, že nechala případ úmyslně zmedializovat.

Soudkyně Adlerová nebyla v pátek k zastižení.

Znalkyně Landová odmítá kritiku, že soud rozhodl nezvykle přísně, když matka smí své dítě vidět jen padesát hodin za rok. Soudy podle ní v podobných případech rozhodují takto radikálně zcela běžně. Pouze se tento případ dostal do médií, a proto pobouřil.

Proč se podle ní vhodné, aby matka směla syna vídat tak málo? „Chlapec byl od října u tatínka, a protože je tatínek mírnější a nechce se chovat jako matka, dovolil mamince ho o samotě navštěvovat, přestože mu to soud zakázal. Ale chlapec se z toho kontaktu vždy vracel zase zmanipulovaný. Čili maminka – a hraje tam roli i babička - toho chlapce zase manipulovala. Z toho důvodu si myslím, že soudkyně, nečetla jsem finální rozsudek, rozhodla tak, jak rozhodla,“ uvedla Landová pro Echo24. Podle ní však nejde o konečný stav, matce bude zřejmě postupně umožněn větší kontakt s dítětem.

18. března 2017