Boj proti fake news

‚Jdeme i po propagandě islamistů a teroristech, ne jen po proruských webech‘

Boj proti fake news
‚Jdeme i po propagandě islamistů a teroristech, ne jen po proruských webech‘

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Nebudeme sledovat jen proruskou propagandu, ale i tu ze strany Islámského státu, která může vést k radikalizaci, řekla v rozhovoru pro deník Echo24 koordinátorka Centra proti terorismu a hybridním hrozbám Eva Romancovová. V oblasti terorismu se pak nově vzniklá expertní skupina zaměří mimo jiné na ochranu „měkkých cílů“ na veřejných prostranstvích. Informace bude však čerpat pouze z otevřených zdrojů.

Kromě Twitteru distribuujete vaši práci i jinými kanály?

Veškeré informace, které centrum poskytuje veřejnosti, je prozatím možno nalézt pouze na twitterovém profilu, případně na stránkách ministerstva vnitra.

Jedna část skupiny se zaměřuje na monitoring propagandy v českém online prostřední. Jsou u nás kromě proruských a konspiračních webů relevantní i jiné vlivy? Například islamistických radikálů?

Centrum bude monitorovat a vyhodnocovat dezinformační vlivy všech státních, kvazistátních i nestátních subjektů, jejichž pokusy ovlivnit veřejné mínění prostřednictvím dezinformací budou představovat riziko pro vnitřní bezpečnost státu.

Do této kategorie jistě spadá i kampaň takzvaného Islámského státu. Obecně však není důležité, kdo dezinformaci šíří, ale jaký je její potenciál ohrozit vnitřní bezpečnost ČR, vyvolat ve veřejnosti paniku nebo podlomit její důvěru v ústavní a jiné demokratické instituce.

Kromě sledování tzv. fake news a hoaxů zaměříte se i na samotné původce těchto dezinformačních zpráv?

Ministerstvo vnitra nemá k dispozici jiné nástroje a oprávnění k zjišťování původců, například u poplašných zpráv, než jaké nabízí otevřené zdroje.

Zaměřit se máte ale i na online aktivity teroristů nebo extremismus. Jak budete v tomto ohledu postupovat?

Tyto hrozby se mohou stát součástí hybridní kampaně a jako takové do činnosti centra samozřejmě spadají. Činnost našich expertů je v tomto směru dlouhodobá. Skládá se ze sběru poznatků od partnerských subjektů, sledování otevřených zdrojů a dlouhodobá i krátkodobá analýza zjištěných poznatků.

Co tím máte na mysli?

Dlouhodobá analýza pravidelně ústí do vzniku koncepčních materiálů a strategií pro jednotlivé oblasti, krátkodobá pak vyhodnocuje různé incidenty a spolu s policií nebo s jinými bezpečnostními sbory pak vede k navržení různých konkrétních opatření. V oblasti terorismu bude centrum například rozvíjet zahájený projekt na koordinaci ochrany měkkých cílů. Stát v tomto případě nabízí součinnost provozovatelům zařízení, ve kterých se schází větší počet lidí, a objekty nejsou dostatečně chráněny.

Vznik útvaru provází zvýšená pozornost médií i veřejných činitelů. Ještě před spuštěním projekt kritizoval prezident Miloš Zeman kvůli obavám z cenzury internetu, centrum se také označuje za „ministerstvo pravdy“. Jak tuto kritiku vnímáte?

Tuto kritiku už jsme několikrát komentovali. Centrum v žádném případě nebude nic cenzurovat ani potlačovat diskuzi nebo názory.

Obdobná skupina funguje v Bruselu pod šéfkou unijní diplomacie Federicou Mogheriniovou. Na stránkách vnitra se zmiňujete i o Pobaltí a Velké Británii.

Ano, v Bruselu existuje tým Stratcom East, který se zabývá rozkrýváním dezinformací. Týmy strategické komunikace fungují v Pobaltí, kde se ovšem pochopitelně více soustředí na vojenský aspekt hrozby. Obdobný tým je založen v Británii a nedávno například i ve Finsku.

Ilustrační foto - Shutterstock
Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám vzniklo v návaznosti na výsledky Auditu národní bezpečnosti, který reagoval na teroristické útoky v Evropě. Úkolem týmu operujícím pod ministerstvem vnitra je sledovat a vyhodnocovat podezřelé online aktivity i bezpečnostní hrozby. Zaměřuje se hlavně na boj s propagandou a dezinformačními kampaněmi, ale také na terorismu, extremismus i bezpečnostní aspekty migrace. Přicházet má ale také s návrhy na „věcná a legislativní řešení“ a případně je i realizovat.