exekuce

Dětské dluhy, o kterých rodiče ani neví. Dopravní podnik nebude dál rodičům posílat výzvu

exekuce
Dětské dluhy, o kterých rodiče ani neví. Dopravní podnik nebude dál rodičům posílat výzvu

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete .

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

V hospodě jim alkohol nikdo nenalije, cigarety jim také v trafice nikdo neprodá a všude za ně ručí rodiče. Přesto se může stát, že dítěti vznikne obrovský dluh, o kterém nemají rodiče ani ponětí. A vše je prý podle práva. Medializovaný případ dětského černého pasažéra v hradecké MHD rozhoupal ledy. Část zastupitelů chtěla, aby měl hradecký dopravní podnik povinnost informovat rodiče nezletilých černých pasažérů. Zastupitelstvo ale tento návrh odmítlo. Pokud tedy děti svým rodičům pokutu nepřiznají, bude nadále až po čase vymáhat dluh advokátní kancelář.

Takovéto chování nechápe ani advokát Petr Němec, který se zabývá nespravedlivými exekucemi. „Je přeci zcela normální a lidské, pokud budou o dluhu informování zákonní zástupci dítěte, když to jsou jen oni, kteří mohou pokutu de facto zaplatit, neboť děti do 15 let věku a ukončeného základního vzdělání nesmějí pracovat. Pokud by dopravní podnik chtěl hlavně uhrazení pokuty, tak má dělat kroky k co nejrychlejšímu uhrazení, což je právě informování rodičů,“ uvedl pro Echo24 právník Petr Němec.

Opoziční zastupitelé v Hradci Králové chtěli systém změnit. „Věc spočívala v tom, že zastupitelstvo mělo uložit radě, která vykonává funkci valné hromady, aby doporučilo představenstvu DPmHK, změnit stávající praxi, kdy je po 2 měsících rodičům dítěte, které cestovalo bez platného jízdního dokladu a bylo přistiženo revizorem (dítě dostává lísteček), přichází rovnou předžalobní upomínka/výzva od advokátní kanceláře. Návrh spočíval v tom, aby DPmHK zaslal informativní dopis rodičům o nastalé situaci např. po 1 měsíci, ale jinak zachování stávající procesu vymáhání,“ uvedl pro Echo24 předkladatel návrhu Pavel Bulíček (Piráti).

Piráti zároveň upozorňují, že měl návrh na kontrolním výboru zastupitelstva jasnou podporu koalice i opozice. „Návrh pravděpodobně neprošel z popudu náměstkyně Věry Pourové (ANO), která souhlasí s argumentací dopravního podniku, že postupoval zákoně, jedná se o ojedinělý případ a případné změny ve vymáhání pohledávek jsou složité a zbytečné. Koalice byla na minulých zasedání zastupitelstva u velké části důležitých hlasování nejednotná a rozhádaná, ale evidentně chtěla vystupovat „jako jeden muž“ i u tohoto nešťastného případu,“ řekl deníku Echo24 pirátský zastupitel Aleš Dohnal.

Pokud má dítě důvěru mít městskou kartu, musí rozumět i pokutě

Podle Pourové by však dítě mělo porozumět výzvě od kontrolora. „Rodiče se údajně o věci dověděli až z písemné výzvy, doručené na adresu dítěte. Zřejmě z jejich popudu byl dovozen požadavek, aby každá komunikace ohledně dítěte probíhala pouze cestou písemně doručené korespondence na adresu rodičů. Tu však dopravní podnik nezná, stejně jako neví, který z rodičů má dítě v péči u rozvedených rodičů, resp. jak je to v případě střídavé péče, apod. Domníváme se, že pokud má dítě od rodičů důvěru v tom, že mu poskytnou tzv. městskou kartu, kterou má každou jízdu zaplatit, musí dítě porozumět i výzvě od kontrolora k zaplacení pokuty, pokud platbu neprovedlo, uvedla Pourová pro Echo24.

Podle primátora Alexandra Hrabálka (za ODS) systém funguje. „Sankční systém je v Dopravním podniku města Hradec Králové zaveden již celou řadu let, funguje a je zaběhlý. Vzhledem ke GDPR je obtížné, až nezákonné, držet osobní údaje (tedy i adresy) předplatitelů karet pro DPMHK. Praxe je taková, že přichycené děti obdrží od revizora zprávu pro rodiče, aby se dostavili na DP a přestupek dítěte řešili. Bylo by velmi nesystémové tuto praxi kvůli jednomu, a podotýkám, že velmi řídkému případu, měnit. Jen pro informaci, takto bylo za 5 let zachyceno již asi 9000 dětí, z nichž tento jediný (!) tuto informaci doma nepředal,“ uvedl pro Echo24. „V případě tohoto hocha byla navíc inkasována pouze pokuta 500,- Kč, i přesto, že se rodiče k řešení přestupku dostavili na DP až za několik týdnů,“ dodal.

Praha proti dětským exekucím

Pražští radní nedávno vyzvali dopravní podnik (DPP), aby zastavil exekuce dluhů vzniklých dětem do 15 let. Zároveň chtějí, aby jim odpustil takzvané příslušenství, samotný dluh nikoliv. Praha nyní eviduje asi 180 dětských dlužníků.

Dětmi s exekucemi se letos zabývaly také vláda a Sněmovna. Dluhy dětí do 15 let by měly ze zákona přejít na jejich zákonného zástupce či osobu, která je má v péči. Dětské exekuce jsou podle radní Hana Marvanové nehumánní. „Chceme to, co je v naší pravomoci, zastavit,“ řekla. Pražští zastupitelé v dubnu schválili záměr, aby se Praha a její organizace nepodílely na vymáhání dluhů po dětech.

Vojtěch Šeliga

2. července 2019