NÁMOŘNÍ OBCHOD

Čína plánuje rozdělit Thajsko průplavem

NÁMOŘNÍ OBCHOD
Čína plánuje rozdělit Thajsko průplavem

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Čína pokračuje ve snahách o vybudování průplavu přes thajskou část pevninské šíje Kra. Projekt by zkrátil čínským tankerům a jiným lodím cestu do a z Indického oceánu o asi 1100 kilometrů. Politické špičky Thajska se za projekt v současnosti přimlouvají, například pro Indii by však jeho realizace měla nedozírné ekonomické a vojenské dopady.

Lodě se v současnosti musí plavit na jih kolem Singapuru a západní Malajsie skrz Malacký průliv, nejrušnější obchodní tepnu současnosti. V oblasti v posledních letech roste hrozba novodobého pirátství. Možnost vybudování průplavu se poprvé objevila už v 17. století, podoby průplavu se debatují od 50. let 20. století. Projekt brzdily v minulosti především ekonomické náklady na stavbu a odpor vlád. Ale Čína má nyní peněz dost.

V Thajsku mají mnozí strach z vlivu, který by díky stavbě Čína nad zemí získala. Myšlenka byla proto dlouho odmítána, v lednu letošního roku ale v thajském zákonodárném orgánu vystoupila skupina poslanců s návrhem obnovení debat. Parlamentní výbor by měl tento měsíc vydal doporučení pro další postup v přípravě projektu.

Americký časopis Foreign Policy přirovnává chystaný kanál k Panamskému průplavu, během jehož budování došlo v roce 1903 k odtržení Panamy od Kolumbie za podpory Spojených států. Foreign Policy naznačuje, že by k podobnému vývoji mohlo dojít i v Thajsku, pokud se Čína z mocenských důvodů rozhodne podpořit například islámské rebely na jihu Thajska a dojde k podobnému rozdělení země.

Indie se zase obává vojenského dopadu, který by na ni existence průplavu měla. Kanál by totiž umožňoval nejen rychlejší přepravu čínské ropy, ale i armádních plavidel. Kvůli rostoucí aktivitě čínské armády Indie již prohlásila, že chystá značné vylepšení a modernizaci leteckých a námořních objektů na ostrovech v oblasti Indického oceánu, píše Hindustan Times.

Ekonomicky by se stavba kanálu značně dotkla také přístavů v Malackém průlivu a jeho okolí, například Singapuru. Podle studií by v důsledku jeho existence mohl Singapur ztratit až 30 % svého námořního obchodu.

 

, jch

6. září 2020