LOBBISTÉ DÁL TLAČÍ PAVLA

Akce na očistu generála Pavla od komunistické minulosti rozdělila historiky

LOBBISTÉ DÁL TLAČÍ PAVLA
Akce na očistu generála Pavla od komunistické minulosti rozdělila historiky

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Generál Petr Pavel, který rozpačitě neskrývá své prezidentské ambice, přišel s novou interpretací své komunistické minulosti a působením ve vojenské komunistické rozvědce. Generál na svých stránkách zveřejnil dobové dokumenty z archivu bezpečnostních složek a vše doprovodil rozsáhlým rozhovorem pro deník Blesk. Svou minulost nyní vysvětluje naivitou a přichází s tezí, že „nikomu neublížil“. Jeho tým pro tuto verzi získal historika Eduarda Stehlíka, Radek Schovánek byl mnohem rezervovanější. Alibistický výklad ale razantně zavrhl historik Petr Blažek a generála Pavla a jeho prezidentské ambice odmítl podporovat, protože „spojení nikomu jsem neublížil je morálně nepřijatelné“.

Petr Pavel má za sebou úspěšnou vojenskou kariéru a vypracoval se až na pozici šéfa vojenského výboru NATO a více než rok je systematicky připravován na prezidentskou kandidaturu, jejíž zatím nejslabším místem je Pavlovo působení za komunistického režimu a jeho nepravdivý výklad. Petr Pavel nejprve tvrdil, že do KSČ vstoupil s nadějí na reformy, když roce 1985 viděl „drive s Gorbačovem“ (bývalý generální tajemník ÚV KSSS, který zavedl tzv. perestrojku a s ním přišel i pád sovětského impéria a komunistických režimů ve východní Evropě, pozn. Red.)

Tento výklad se ukázal jako falešný, když Týdeník Echo přinesl důkazy, že Petr Pavel podal přihlášku do KSČ v roce 1983 jako syn vysokého důstojníka Československé lidové armády a chystal se na kariéru vojenského rozvědčíka. Už před rokem přinesl Týdeník Echo podstatné dokumenty z Archivu bezpečnostních složek, který nyní zveřejňuje i Petr Pavel.

Generál Pavel se na přímou otázku, zda se chystá na prezidentskou kandidaturu, odpovědi vyhýbá. Za podpory politických lobbistů a některých podnikatelů vznikl spolek Spolu silnější, který se snaží generálovu minulost a některé nepravdivé výroky vyžehlit. Spolu se zveřejněním dobových dokumentů a Archivu bezpečnostních složek vznikl rozhovor pro Blesk doplněný o vyjádření dvou známých historiků. Velmi shovívavě se vyjádřil vojenský historik Eduard Stehlík, podle kterého „v personální dokumentaci Petra Pavla není nic, co by dokazovalo jeho nadstandardní oddanost vůči komunistickému zřízení či ideologii“.

Někdejší historik ÚSTR Radek Schovánek je mnohem rezervovanější, když uvádí, že dokumenty o Petru Pavlovi „odpovídají tehdejším normám. Ze spisů vyplývá, že jednal a vyjadřoval se konformně s tím, co se od důstojníka ČSLA očekávalo“.

Tým generála Pavla ale tvrdě narazil u jiného renomovaného historika Petra Blažka, na kterého se písemně obrátil výkonný tajemník Radko Hokovský s žádostí o vyjádření stanoviska. „Předlistopadová minulost pana Petra Pavla je z mého pohledu zásadní překážkou pro jeho možnou kandidaturu na prezidenta republiky. Nemohu s ohledem na povahu tehdejšího režimu podporovat jakéhokoliv bývalého člena KSČ a příslušníka předlistopadové vojenské rozvědky na tento nejvyšší post v české politice. Spojení Nikomu jsem neublížil je morálně nepřijatelné, každý člen zločinecké organizace nese svůj - byť třeba malý - díl viny. A zde se jedná o příslušníka armády a vojenské rozvědky,“ uvedl Petr Blažek. Ten je reprezentantem silného názoru, že v čele země by měl po 30 letech od pádu komunistického režimu stát někdo, kdo si s ním nezadal.

Komunikace Petra Blažka a Radko Hokovského, jak ji zveřejnil Petr Blažek na svém FB:

Dnes jsem byl požádán o podporu pana Petra Pavla a vyjádření k jeho předlistopadové minulosti. Publikuji zde tento dopis i moji odpověď, proč považuji členství v KSČ a působení u vojenské rozvědky za zásadní překážku pro podporu kandidatury pana Petra Pavla na prezidenta republiky.

‐----------‐----------------------------------------------------------

Vážený pane doktore,

rád bych Vás informoval, že pan generál Petr Pavel zveřejnil na svém webu kompletní dokumentaci z Archivu bezpečnostních složek o svém působení v armádě před rokem 1989.

Odkaz na archiválie najdete pod jeho životopisem: https://www.spolusilnejsi.cz/kdo-je-general-pavel

Historicky správnou interpretaci dokumentů jsme konzultovali s Eduardem Stehlíkem a Radkem Schovánkem, kteří nám poskytli i své stručné komentáře.

Dnes také vyšel rozhovor v Blesku, kde generál Pavel otevřeně mluví o svém působení v ČSLA, vstupu do KSČ a zdůrazňuje, že to byla chyba, které lituje:

https://www.blesk.cz/.../general-pavel-o-clenstvi-v-ksc...

Generál Pavel k tomu říká:

"Člověk by měl mít odvahu přiznat vlastní chyby a otevřeně o nich mluvit. Proto tento rozhovor o mém předlistopadovém členství v KSČ a o tom, proč jsem zveřejnil svou kompletní dokumentaci z Archivu bezpečnostních složek"

Pokud byste byl ochoten nám poskytnout stručný komentář ke zveřejnění složek ABS (vedle kolegů Stehlíka a Schovánka na našem webu), budeme Vám velmi vděčni.

Budeme si vážit rovněž jakýchkoliv Vašich připomínek k tomu, jak se pan generál staví ke své minulosti.

Velice Vám děkuji a přeji pokud možno klidný adventní čas,

Radko Hokovský

výkonný tajemník

Spolu_lg_MAIL_120x58.jpg

hokovsky@spolusilnejsi.cz

+420 (...)

www.spolusilnejsi.cz

Spolu silnější

Pro bezpečnou budoucnost z.s.

‐--------------------------------------------------------------------

Vážený pane,

předlistopadová minulost pana Petra Pavla je z mého pohledu zásadní překážkou pro jeho možnou kandidaturu na prezidenta republiky. Nemohu s ohledem na povahu tehdejšího režimu podporovat jakkoliv bývalého člena KSČ a příslušníka předlistopadové vojenské rozvědky na tento nejvyšší post v české politice. Spojení Nikomu jsem neublížil je morálně nepřijatelné, každý člen zločinecké organizace nese svůj - byť třeba malý - díl viny. A zde se jedná o příslušníka armády a vojenské rozvědky.

S pozdravem

Petr Blažek

, lab

21. prosince 2020