Digitální Česko

ODS má konferenci o digitalizaci. „Stát má sloužit člověku, ne člověk státu,“ řekl Petr Fiala

Digitální Česko
ODS má konferenci o digitalizaci. „Stát má sloužit člověku, ne člověk státu,“ řekl Petr Fiala

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Digitalizace musí být podle ODS nástrojem reformy státní správy, ne jejím cílem. Je třeba zjednodušit a zpřehlednit právní řád a zrychlit správní řízení. K tomu je nutné zavést katalog veřejných digitálních služeb nebo urychlit rozvoj rychlého internetu. Představitelé ODS to v sobotu uvedli na konferenci Pro moderní stát 21. století, kterou strana uspořádala společně s Institutem pro pravicovou politiku.

„Digitalizace je nástroj, který nám reformu státu umožní dobře provést. Nesmí se ale stát, že díky digitalizaci budeme více evidovat a kontrolovat. Není to tak, že člověk bude sloužit státu, ale stát má sloužit člověku,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala. „Zbytečná agenda se digitalizací nestane potřebnou,“ dodal místopředseda ODS Martin Kupka.

Mezi základní kroky reformy patří podle Kupky zjednodušení a zpřehlednění právního řádu. Kromě zrušení překonaných zákonů a katalogu služeb by to mělo být zavedení podmínky pro navrhovatele zákonů, aby jasně popsali v tabulce ukládané povinnosti, nepřidávali je skrytě.

Někdejší ministerský náměstek pro elektronizaci veřejné správy Zdeněk Zajíček zdůraznil, že se obtížně obhajují povinnosti, které jsou v praxi nerealizovatelné. Například podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí mají starostové za povinnost sledovat děti, které žijí zahálčivým nebo nemravným životem nebo opakovaně utíkají od rodičů, poznamenal místopředseda ODS Martin Kupka, který je starostou Líbeznic u Prahy.

K dalším krokům, které navrhuje ODS, patří zavedení práva občana na digitální služby státu. Zajistil by lidem právo vyřizovat úřední záležitosti elektronicky a nemuset znovu dokládat úřadům již jednou oznámené skutečnosti. Počítá také s automatickým souhlasem úřadů s žádostí, o níž nebylo rozhodnuto v zákonné lhůtě. Kupka upozornil rovněž na elektronizaci stavebního řízení.

Zástupci Hospodářské komory představili na konferenci testovací provoz Právního elektronického systému, jenž obsahuje 19 zákonů týkajících se podnikatelů a zaměstnavatelů, které jim ukládají na 1600 povinností. Podle Kupky by podobný systém měl být zaveden i pro veřejnou správu nebo školství.

O digitalizaci usiluje také vláda. V prosinci přijala strategii Digitální Česko, která má přispět k tomu, aby občané komunikovali se státem přes internet. Například ministerstvo zdravotnictví oznámilo vytvoření portálu, který od příštího roku umožní změnit praktického lékaře či požádat o výpis ze zdravotnické dokumentace elektronicky.

,

9. února 2019