dražba vzácného listu

Vzácný dokument z Husovy doby jde za 7 milionů do soukromých rukou

dražba vzácného listu
Vzácný dokument z Husovy doby jde za 7 milionů do soukromých rukou

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete .

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Vzácný dokument z roku 1414 související s církevním reformátorem Janem Husem se na dnešní aukci společnosti 1. Art Consulting vydražil za zhruba 7,2 milionu korun. Koupil ho soukromý majitel. Notářský zápis na pergamenovém papíře s pečetí je podle aukční síně jediným exemplářem svého druhu a kromě historické ceny je také důležitým dokladem právní argumentace počátku 15. století. O listinu projevila zájem i Národní knihovna (NK).

Notářský instrument z roku 1414 se týká rozhodnutí odebrat právníkovi a kazateli Janovi z Jesenice doktorát kanonického práva a vyhlásit nad ním v souvislosti s Janem Husem ztíženou klatbu. Jan z Jesenice byl Husův přítel a obhájce. "Jednalo se o písemnost, která by velmi dobře zapadla do souboru rukopisů, které Národní knihovna drží ve svých historických fondech. Zapadla by do celého souboru předreformačních a reformačních rukopisů, které souvisí s obdobím předhusitským a husitským," řekl po aukci ČTK generální ředitel NK Martin Kocanda.

Dokument se ale podle Kocandy vydražil za více peněz, než mohla knihovna dát. "Částka, kterou jsme disponovali, byla uvolněna na základě rozhodnutí ministra kultury (Antonína Staňka)," uvedl. Podle něj přesahovala běžný rozpočet NK. Na sále dosáhla listina ceny 6,1 milionu korun, aukční přirážka je pak 18 procent. Vyvolávací cena notářského zápisu byla čtyři miliony korun, pravost ověřil expert historických fondů Národní knihovny Zdeněk Uhlíř.

Význam nalezeného dokumentu je podle Uhlíře zcela zásadní pro posouzení, zda bohatá právní argumentace své doby byla v souladu s tehdejším právním řádem, či nikoli. Tedy zda odebrání doktorátu kanonického práva současníkovi Jana Husa Janovi z Jesenice a vyhlášení ztížené klatby nad ním bylo skutečně výsledkem spravedlivého právního posouzení, nebo spíše politickým aktem doby.

"Doktoráty udílely univerzity, což byly autonomní korporace a nebyly součástí hierarchie církevních orgánů, tedy papežských soudů. Je tam tedy zajímavá ta argumentace, kterou papežský auditor Petr Nardi podložil to, že může doktorát odebrat," uvedl Uhlíř. "Jsou v celku doklady o tom, že Husův proces neprobíhal procesně korektně podle kanonického práva. Tady je podezření, že to bude něco podobného," dodal.

Listina ještě není přeložena, je to zcela nový objev. Text je latinský a drobným písmem, překlad by zabral několik dnů.

Nejdražší položkou dnešní aukce je obraz Josefa Šímy s názvem Ostrovy, který se bude vyvolávat za 6,9 milionu korun. S relativně vysokou cenou jde do aukce i obraz Zdeňka Sýkory nazvaný Linie č. 228. Nabízet se bude s počáteční cenou 3,2 milionu korun. Ze současného umění je v dražbě objekt Krištofa Kintery nazvaný Red is coming. Vyvolávací cena červeného polyuretanového stříkance, který jakoby vyvěrá ze zdi, je 420.000 korun.

Za 900.000 korun se bude nabízet raný obraz Františka Kupky. Olej menšího formátu se jmenuje Nahá žena s malým sluhou. Obraz Jaroslava Panušky, který byl mimo jiné oblíbeným Kupkovým autorem, s názvem Černá magie a symbolistně dekadentním námětem, bude startovat na ceně 650.000 korun.

 

,

24. února 2019