cíle nadace

Prohlášení Nadace Svoboda slova a myšlení

cíle nadace
Prohlášení Nadace Svoboda slova a myšlení

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Současný český mediální trh je ve velmi specifické situaci, kdy jsou větší mediální domy vlastněny jako účelové součásti velkých holdingů, a ztrácejí tak podstatnou část své nezávislosti a tím i svobody slova.

Globální digitální společnosti převzaly podstatnou část příjmů tradičních médií, která jen těžko hledají náhradní zdroje financování.

Současné spojení obou problémů způsobuje u malých vydavatelství balancování mezi nezávislostí a financemi, případně i zánikem.

Přesto i u nás stále existují skutečně nezávislá média, která spoléhají na přízeň svých předplatitelů a sponzorů. Mají však trvalý nedostatek finančních prostředků, který ovlivňuje jejich kvalitu a brání jejich dalšímu možnému rozvoji.

Nadace Svoboda slova a myšlení byla založena za účelem podpory nezávislosti médií. Po dlouhých diskusích jsme došli k myšlence propojit individuální akcionářství s předplatným.

Rozhodli jsme se naplnit název Nadace Svoboda slova a myšlení a realizovat výjimečný pilotní projekt ve financování médií. Rozdělíme mezi čtenáře a autory Echa majoritní balík akcií vydavatelství Echo Media a.s.

Nadace po dohodě s akcionáři získá 51 % plnohodnotných akcií Echo Media a.s. do svého majetku.

Prvním cílem Nadace je: Darovat formou nadačního příspěvku každému předplatiteli, který o to požádá, ročního ECHO KOMPLET* jeden kus akcie, a to až do vyčerpání k tomuto záměru určeného počtu akcií vlastněných Nadací.

Druhým cílem Nadace je: Udělat akcionáře z redaktorů Echo Media a.s. tím, že mezi ně postupně rozdělí část akcií formou nadačního příspěvku.

Třetím cílem Nadace je: Věnovat v následujících letech akcie dále těm, kteří se významně zaslouží o svobodu slova. Tím Nadace ocení zásluhy na poli svobody slova a tisku.

Pro předplatitele ECHO KOMPLET*, kteří požádají též o nadační příspěvek, bude vydán vždy 1 ks kusové akcie společnosti Echo Media a.s. vydané jako cenný papír (listinné).

Vydavatelství Echo Media a Nadaci k tomuto rozhodnutí vede snaha co nejvíce otevřít práci redakce veřejnosti, a vytvořit tak její užší vztah se čtenáři. Chceme, aby vznikl prostor pro bezproblémový přenos informací mezi předplatiteli-akcionáři a redakcí.

Jde o zcela ojedinělý krok. Vydavatelství bude první, kdo se pokusí vytvořit nový model fungování médií. Echo Media a.s. bude prvním vydavatelem, jehož práci budou kontrolovat i ovlivňovat čtenáři, kteří budou zároveň i akcionáři.

Každá akcie bude mít nejen finanční hodnotu, ale zároveň bude symbolem příslušnosti k hodnotám ECHA, kterými jsou SVOBODA SLOVA, NEZÁVISLOST A SERIÓZNOST.

Současně chceme vytvářet prostor pro práci novinářů a autorů, kteří vyznávají identické hodnoty. Věříme, že tým autorů Echa bude mít v projektu velkou oporu a získá pevné zázemí.

Víme, že role Nadace v projektu vzniku nového funkčního modelu fungování Echo Media, a.s. skončí v okamžiku, kdy už nebude mít k rozdělení žádné akcie z počátečního 51% balíku.

V tu chvíli bude jasné, že nový akcionářský model funguje, je životaschopný a přinesl do práce vydavatelství potřebnou stabilitu.

 

* Předplatné ECHO KOMPLET obsahuje všechny periodické produkty v digitální podobě i tištěný TÝDENÍK ECHO

Správní rada Nadace Svoboda slova a myšlení

19. listopadu 2020