zakázka DPP

Dopravní podnik je kolbištěm politických bojů, říká ředitel Witowski

zakázka DPP
Dopravní podnik je kolbištěm politických bojů, říká ředitel Witowski

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Zakázka dopravního podniku (DPP) na servis vozů metra za 14,6 miliardy korun bez výběrového řízení vyvolala v Praze koaliční spory. Generální ředitel Petr Witowski si však stojí za tím, že nemohl postupovat jinak, což ve středu také potvrdila dozorčí rada dopravního podniku. V rozhovoru pro Echo24 Witowski uvedl, že je městská firma dlouhodobě oblíbeným terčem sporů mezi pražskými politiky. Zároveň je přesvědčený, že správný průběh zakázky potvrdí také externí audit.

Pozornost vyvolal váš úterní příspěvek na sociálních sítích, kdy jste se ohradil vůči radní Haně Marvanové, která nadále mluví o vašem odvolání či o odvolání náměstka pro dopravu. Co vás k osobnímu vzkazu vůči radní vedlo?

Nechci komentovat tu politickou rovinu, ale když na jednání zastupitelstva opozice vznesla požadavek na mé odvolání, tak jsme naši pozici vysvětlili a dokázali jsme, že dozorčí rada měla informace, a také že jsme jednali na základě odborného posudku ČVUT a zároveň jsme si nechali vypracovat dvě nezávislé právní analýzy, které nám potvrdily legitimnost našeho postupu. Opozice se poté přímo na jednání zastupitelstva veřejně omluvila. Bohužel to bylo již po půlnoci, takže už tam žádný novinář neseděl. Měl jsem radost, že se omluvili, protože to považuji za normální.

A ta Marvanová?

Moje ohrazení na sociální síti vyplývalo čistě z toho, že ta obvinění, která tam byla vznesena – bylo tam nařčení z korupce, z netransparentnosti, z šlendriánu, z manipulace a tak dále, tak pro mě osobně už byla za hranou. Cítili jsme povinnost chránit si své dobré jméno, které jsem si budoval celý svůj život a chránit dobré jméno ostatních členů představenstva, protože kontrakt byl představenstvem schválen jednomyslně. V neposlední řadě je potřeba chránit také dobré jméno dopravního podniku, protože je velmi často kolbištěm politických bojů a tohle jeho dobrému jménu nepřispívá. Z hlediska hodnocení dopravního podniku jsme přitom pravidelně mezi nejlepší trojkou v Evropě a pětkou ve světě. Kdyby to byl takový šlendrián, tak by se to jistě promítlo i do provozních záležitostí.

Dozorčí rada DPP vám dala ve středu za pravdu, že zakázka byla v pořádku. Cítíte díky tomu od vedení města větší podporu?

Musím říci, že podporu z dozorčí rady a z vedení města jsem cítil vždycky. Od počátku říkáme, že jsme nepochybili a vše jsme dělali správně v mantinelech, které nám určily zákony a stanovy. Mám radost z toho, že dozorčí rada, poté co přezkoumala všechny materiály, to potvrdila. Možná se ještě sluší říct, že jsme ty materiály nedávali dozorčí radě až po té hysterii, která byla vyvolána na čtvrtečním zastupitelstvu. Už dopředu jsme plánovali, že dozorčí radu o těch našich krocích budeme informovat, takže už před čtvrtečním zastupitelstvem byl všem členům dozorčí rady distribuován materiál, který shrnoval problematiku full servisu na vlaky, které jezdí na linkách A a B.

Nedávali jste dozorčí radě materiály až před čtvrtečním jednáním zastupitelstva proto, že jste věděli, že to bude chtít opozice vytáhnout?

Vůbec ne. Podpis takové smlouvy je výlučně v gesci představenstva. Nicméně vždy, když se nějaká taková významná událost stane, nemusí to být jenom podpis smlouvy, ale třeba i nějaké zásadní přijetí nové politiky či důležitého materiálu představenstvem, tak my o tom dozorčí radu informujeme a dáváme členům souhrnnou zprávu. Dozorčí rada byla průběžně informovaná o vývoji této veřejné zakázky. V momentě, kdy byla ukončena a podepsala se smlouva, tak jsme ukončili důvodovou zprávu, kde jsme celý postup shrnuli a dali jsme dozorčí radě informace. Ta hysterie kolem toho vznikla až následně a pro mě osobně velmi nečekaně. Myslím si, že to bylo nečekané také pro řadu politiků a radních.

K zakázce vznikne ještě externí posudek. Věříte, že audit skutečně nic závažného neobjeví a kauza se tím uzavře?

V momentě, kdy externí audit potvrdí to, co my říkáme – že jsme jednali transparentně, informovali jsme, byli jsme v mezích zákona o zadávání veřejných zakázek, dodržovali jsme stanovy, neporušili jsme pravidla péče řádného hospodáře, což koneckonců včera konstatovala i dozorčí rada, nevidím jediný důvod, proč by to externí audit neměl potvrdit, tak v momentě, kdy to potvrzení externím auditem nebude znamenat konec téhle kauzy, tak už vážně nevím, co víc bych pro to měl udělat.

Kdyby ale naopak externí audit dal za pravdu kritikům, byl byste ochoten odstoupit?

Já si tuhle možnost vůbec nepřipouštím.

Když se podíváme na tu samotnou zakázku, tak se týká údržby vozů na trase metra A a B, kde jezdí vlaky rekonstruované společností Škoda Transporation, zatímco na trase metra C se využívají vozy značky Siemens. Vy jste argumentovali tím, že také pro servis vozů Siemens byla podepsaná podobná zakázka již v roce 2018. Jak vypadala?

Tu dohodu jsme nepodepisovali my, protože já jsem u dopravního podniku teprve od konce roku 2018, takže ji podepisovalo ještě staré vedení a dělalo tak ve stejném režimu, jako jsme my podepisovali smlouvu se Škoda Transportation.

O jakou částku se jednalo?

Škoda Trasportation má 93 vlaků a Siemens 53. Ta suma se pohybuje přibližně kolem 7,5 miliardy korun. Takže to mělo velmi obdobné parametry, pokud bychom to přepočetli na jednu soupravu metra.

Služby, o které se jedná, si v minulosti dopravní podnik vykonával sám, stejně tak, jak si je dodnes vykonává u tramvají a autobusů. Proč to tedy již nefunguje v případě metra?

Ano, my si to u autobusů a tramvají děláme pořád sami a ten systém funguje. Autobusy si opravujeme v dílnách a garážích a tramvaje zase ve vozovnách a v opravárenském závodu. Proč se tak stalo u metra, netuším, protože se to událo v roce 2009. Tehdejší vedení pravděpodobně nabídku vyhodnotilo jako ekonomicky výhodnější, než kdyby si to dělalo vlastními silami. Zkrátka se to stalo. My jsme dnes byli v situaci, kdy nebyla de facto jiná logická možnost, než v tom kontraktu pokračovat.

Ten politický spor připomíná jeden další konflikt, který vznikl před několika měsíci kolem dodávky klimatizací do tramvají (psali jsme zde). Jednalo se rovněž o společnost Škoda Transportation, kdy v podstatě nikdo jiný nemohl tramvaje rekonstruovat. V čem jsou podle vás tyto zakázky podobné?

Pojítkem mezi příběhem o klimatizacích a příběhem full servisu metra, je jednací řízení bez uveřejnění, neboli ta forma soutěže, kterou jsme zvolili. V obou případech, ani k tramvajím, ani k vlakům metra nemáme dokumentaci. Protože nedisponujeme dokumentací, tak to znamená, že si nedokážeme ty vozy opravovat. V případě klimatizací bychom si je ani nedokázali doinstalovat, jelikož ta problematika byla ještě složitější o to, že ty ventilované vozy bez klimatizace mají jiný rozvod vzduchu v tramvaji, než mají klimatizované tramvaje, takže se jedná také o zásah do konstrukce tramvaje. V momentě, kdy nemáte dokumentaci, tak to dělat nemůžete. V tom je paralela s full servisem na metro, protože majitelem jak výrobní tak udržovací dokumentace je Škoda Transportation.

Pražská koalice se v pondělí dohodla, že začne připravovat úpravu stanov DPP, aby byla rada lépe informovaná. Souhlasíte s tím? Může to být pro vás překážka?

Mně s tím ani nepřísluší nějak souhlasit či nesouhlasit, protože pravidla určuje akcionář. V momentě, kdy se akcionář rozhodne, že pravidla změní, ať už se to týká typu smluv, které chtějí vidět, tak se tak stane. Úkolem managementu je držet se pravidel, které mu stanový akcionář.

 

Vojtěch Šeliga

31. ledna 2020