VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

Česko jako ohnisko koronaviru? Soud může zvrátit dřívější rozsudky proti lockdownu

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
Česko jako ohnisko koronaviru? Soud může zvrátit dřívější rozsudky proti lockdownu

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Zásadní otázka, zda lze považovat automaticky celé Česko za ohnisko šíření epidemie covidu-19, se objevovala opakovaně v řadě rozsudků, kterými Nejvyšší správní soud (NSS) rušil nezákonná nařízení ministerstva zdravotnictví. Podle soudu se resort zejména neobtěžoval svůj postup vysvětlit. Nyní musí tuto otázku znovu projednat rozšířený senát soudu a rozhodnout, zda dosavadní judikaturu nezvrátí.

Na rozšířený senát se obrátil jeden ze tříčlenných senátů, který nesouhlasí s dosavadními rozhodnutími NSS, podle kterých už na konci jara Česko nebylo jedním velkým ohniskem, a ministerstvo tedy nemohlo při vyhlašování některých opatření nacházet oporu v zákoně o ochraně veřejného zdraví.

Soud poukazoval v uplynulých měsících opakovaně na to, že resort při práci se zákonem nejedná podle pravidel. Mimo jiné nezdůvodňuje, proč automaticky považuje všechny za potenciálně infekční, ačkoliv zákon mluví o omezení styku pouze u osob, které byly v kontaktu s nakaženými. To se například objevilo v rozhodnutí o uzavření restaurací, uzavření mateřských a základních škol či ke stanovisku k uzavření sportovišť.

Soud tehdy například konstatoval, že omezit sportoviště by obecně šlo právě na základě paragrafu zákona o ochraně veřejného zdraví. „Na základě tohoto ustanovení ale může být zakázán nebo omezen styk skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami. Takovou osobou je zdravá fyzická osoba, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy. Tuto skutečnost nicméně nelze bez dalšího předpokládat. Musí být opřena o relevantní údaje a v mimořádném opatření náležitě zdůvodněna. V dané věci ovšem odpůrce vůbec netvrdil, že by celá ČR byla ohniskem nákazy, natož aby to prokázal,“ řekla tehdy soudkyně Jitka Zavřelová.

V tomto kontextu soud také v jednom z dřívějších rozhodnutí konstatoval, že teoreticky považovat republiku za ohnisko lze, ale nemůže k tomu stačit samotný fakt, že probíhá pandemie. Zároveň dodal, že ministerstvo s tímto argumentem přišlo až v průběhu soudního řízení, což podle soudu svědčilo o tom, že jde o účelovou argumentaci a resort si hledá zákonnou oporu pro mimořádná opatření až dodatečně.

Nyní však bude rozšířený senát toto stanovisko soudu revidovat. Podle navrhujícího tříčlenného senátu, který se chce odchýlit od dosavadní judikatury, se covid-19 liší od většiny ostatních nákaz, které se daří udržet a regulovat v lokálních ohniscích, případně jejich šíření zcela zastavit, třeba jako u koronaviru MERS. „Oproti němu se z koronaviru COVID-19 (odborně SARS-CoV-2) stalo onemocnění pandemické povahy, které se velmi rychle rozšířilo do celého světa, přičemž jeho infekčnost se neustále zvyšuje v důsledku vzniku několika mutací, vyžádalo si značný počet obětí na životech a hospitalizací, což jsou všeobecně známé skutečnosti stejně jako fakt, že masový výskyt této nemoci byl zaznamenán ve všech oblastech České republiky,“ stojí v usnesení.

Senát s předsedou s Jiřím Pallou se domnívá, že v květnu a znovu i nyní je ohniskem nákazy celé území ČR, což dává ministerstvu zdravotnictví pravomoc rozhodovat o některých plošných zákazech a omezeních podle zákona o ochraně veřejného zdraví, aniž by muselo v každém opatření prokazovat, že podezřelým z nákazy je prakticky každý Čech. Jde například o regulaci stravovacích služeb, pro kterou není opora ani v pandemickém zákoně. Pokud by rozšířený senát dal za pravdu Pallovi a jeho kolegům, znamenalo by to zlom v dosavadní judikatuře NSS.

„Dosavadní rozhodovací činnost NSS státu bez vyhlášení nouzového stavu znemožnila epidemii onemocnění COVID-19 účinně čelit a chránit životy a zdraví jeho obyvatel,“ stojí v usnesení. Státu tak v podstatě podle navrhujícího senátu nezbývá, než opět vyhlásit nouzový stav, pokud dojde ke zhoršení pandemické situace. Navrhující senát zároveň upozornil na to, že krizová opatření během nouzového stavu jsou pod menší kontrolou soudní moci. Hlavní kompetenci má Ústavní soud, na který se ale může obracet jen omezený okruh navrhovatelů, zejména skupiny poslanců a senátorů.

V rozšířeném senátu zasednou bývalý předseda NSS Josef Baxa, současná místopředsedkyně Barbara Pořízková a soudci Filip Dienstbier, Zdeněk Kühn, Petr Mikeš, Aleš Roztočil a Karel Šimka.

15. září 2021