DROGOVÁ LEGISLATIVA

Množství „větší než malé“ už neplatí. Termín narazil u Ústavního soudu

DROGOVÁ LEGISLATIVA
Množství „větší než malé“ už neplatí. Termín narazil u Ústavního soudu

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Ústavní soud zrušil část trestního zákoníku, podle které vláda stanovovala, jaké rostliny a houby považuje za omamné a psychotropní látky a určovala jejich trestné množství. Týká se to například marihuany. Okresní soud v Chrudimi jako navrhovatel v paragrafech trestního zákoníku týkajících se drog poukazoval na slovní spojení „větší než malé“, které zákoník opakovaně používá pro bližší určení množství drog, za něž hrozí trest. Podle chrudimského soudu to ale nestačí.

O návrhu rozhodovalo plénum všech 15 soudců a soudkyň. Chrudimský soud navrhoval zrušení několika paragrafů, Ústavní soud mu ale vyhověl jen částečně.

Soud ke dni vyhlášení ve sbírce zákonů zrušil odstavec 3 paragrafu 289 zákona č. 40/2009 Sb. ,,kterým vláda nařízením stanovuje, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu paragrafu 285. Paragraf 285 stanovuje, že vězení hrozí těm, kteří neoprávněně pro vlastní potřebu pěstují v množství větším než malém houbu nebo rostlinu obsahující omamné látky. Platnosti podle soudu pozbývají paragraf 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 455/2009 Sb, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny a houby se považují za obsahující omamné látky. V obou případech soud zrušil právní úpravu dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Návrh na zrušení části paragrafů 284 a 285 soud zamítl.

Soud v Chrudimi se zabývá dvěma konkrétními kauzami spojenými s přechováváním a pěstováním konopí. Škodlivost jednání je v takových kauzách nutné stanovit složitým postupem, který určí obsah látky THC. Policie proto nechává konopí sušit a experti analyzují obsah účinné látky. Pěstitel tak neví, jestli bude postižený, záleží i na dalších okolnostech.

Termín „množství větší než malé“ se u drog používá od konce 90. let minulého století, bez přesnějšího vymezení se objevil už v novele trestního zákona a zákona o přestupcích (112/1998 Sb.), kterou přes veto prezidenta Václava Havla přijal parlament na jaře 1998. Termíny „množství větší než malé“ a „v malém množství“ se snažilo z novely marně vyřadit několik poslanců. Nová úprava měla řadu kritiků, a to nejen z řad laické veřejnosti (za nepřijetí zákona vznikla petice), ale i mezi některými protidrogovými odborníky. Ustanovení začalo platit od ledna 1999.

 

,

5. května 2021