ÚMRTÍ PROFESORA

Ve věku 76 let zemřel známý matematik Netuka, emeritní děkan matfyzu

ÚMRTÍ PROFESORA
Ve věku 76 let zemřel známý matematik Netuka, emeritní děkan matfyzu

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Ve věku 76 let ve středu zemřel profesor a emeritní děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Ivan Netuka. Fakulta o tom informovala na svém webu. Netuka na MFF UK učil 50 let, šest roků byl jejím děkanem. Byl členem řady dalších akademických institucí a také předsedou Grantové agentury ČR. Získal řadu domácích i zahraničních ocenění.

„Odchodem Ivana Netuky ztrácíme vynikajícího pedagoga, významného vědce s mezinárodním renomé, výborného organizátora a obětavého kolegu. Jeho všestranná činnost zanechává hlubokou stopu v životě Univerzity Karlovy, naší fakulty i akademické a matematické komunity v naší zemi,“ uvedl děkan MFF UK Mirko Rokyta.

Netuka se narodil 7. července 1944 v Hradci Králové. Vystudoval aplikovanou matematiku na MFF UK. V roce 1978 se habilitoval, o sedm let později mu byla udělena vědecká hodnost doktor fyzikálně-matematických věd a v roce 1986 byl jmenován profesorem. „Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem v matematické analýze, předním představitelem pražské školy teorie potenciálu a autorem či spoluautorem monografií a významných matematických prací,“ uvedla fakulta.

Na MFF byl Netuka v letech 1979 až 1982 proděkanem, později zástupcem děkana a proděkanem pro vědeckou činnost a zahraniční styky, od roku 1999 pak šest let děkanem. V letech 1986 až 1990 a 2006 až 2012 byl ředitelem Matematického ústavu Univerzity Karlovy.

Stal se také korespondentem Bavorské akademie věd, opakovaně pak členem Vědecké rady Univerzity Karlovy i dalších vědeckých rad. Byl členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, působil v Radě Matematického ústavu AV. Od roku 2003 byl členem a od roku 2017 předsedou Grémia Akademie věd pro vědecký titul doktor věd. V roce 2017 se stal místopředsedou Vědecké rady Akademie věd ČR.

V roce 2018 byl vládou jmenován do předsednictva Grantové agentury ČR, od roku 2014 stál v jejím čele. „Profesor Ivan Netuka zanechal v GA ČR nesmazatelnou stopu, a to nejen díky svým výsledkům v předsednictvu, z kterých GA ČR čerpá a na které navazuje dodnes, ale také jako vynikající a pracovitý člověk, který šel ostatním příkladem a který svým osobním a lidským přístupem dokázal budovat kolem sebe jedinečné nejen pracovní prostředí,“ uvedla agentura na svém webu.

Netuka byl držitelem například francouzského vyznamenání Rytíř řádu Akademických palem, Rakouského řádu za vědu a umění 1. třídy, Zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy nebo Čestné oborové medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách Akademie věd České republiky.

 

,

15. října 2020