Prověrka NKÚ

Ministerstvu práce se nedaří plnit plány. Ze 17 opatření dotáhlo jen tři, tvrdí NKÚ

Prověrka NKÚ
Ministerstvu práce se nedaří plnit plány. Ze 17 opatření dotáhlo jen tři, tvrdí NKÚ

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Ministerstvu práce a sociálních věcí se nedaří dotáhnout plánované změny, které mají zlepšit úroveň sociálních služeb. Vyplývá to z výsledků prověrky, které v pondělí zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle něj se na tom do velké míry podepisuje dosud nepřijatá novela zákona o sociálních službách. Nejpozději v roce 2017 mělo být splněno 17 opatření, v době kontroly se resortu 14 z nich nepodařilo dosáhnout.

V kontrolovaném období let 2015 až 2017 se podle kontrolorů nedařilo plnit dlouhodobé vize, cíle a opatření, které si úřad pro sociální služby sám stanovil a které jsou popsány v Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016 až 2025. Mezi 17 opatřeními, které měly být splněny, bylo například zvýšení podpory neformálním pečovatelům, legislativní vymezení kvality sociálních služeb nebo stanovení odborné způsobilosti zaměstnanců v sociálních službách.

Připravovaná novela zákona o sociálních službách, která má mimo jiné sladit právní úpravu s dosavadní praxí či stabilizovat financování sociálních služeb, měla podle NKÚ nabýt účinnosti původně už v dubnu 2017. Dosud ale přijata nebyla.

Kontroloři ministerstvu také vytýkají to, že nevázalo kraje k tomu, aby nevyužité dotace vracely. „Ty se v dalším roce staly součástí jejich rozpočtů, a MPSV tak nemohlo zkontrolovat, na co je příjemci ve skutečnosti použili. V součtu se jednalo o více než 90 milionů korun,“ uvedl NKÚ.

Úřad také porovnal dotace pobytových sociálních služeb. V roce 2017 se u dotací pro domovy pro seniory rozdělené peníze v krajích na lůžko průměrně pohybovaly od 57 000 korun do 106 000 korun, pro domovy pro osoby se zdravotním postižením pak od 89 000 do 256 000 korun. Dotace na lůžko v chráněném bydlení byly v jednotlivých krajích v rozsahu od 66 000 korun do 205 000 korun. Kontroloři uvedli, že výše dotace MPSV na lůžko ovlivňuje řada faktorů – například výše nákladů na správu a provoz objektů či rozličná struktura klientů.

Stále přetrvávajícím problémem je podle úřadu také nedostatek sociálních pracovníků. „K řešení situace by mohl přispět zákon o sociálních pracovnících. Ani ten však dosud nebyl přijat,“ podotkli kontroloři.

V letech 2015 až 2017 rozdělilo MPSV mezi jednotlivé sociální služby ze svého rozpočtu 28 miliard korun. Celková výše dotací je dána zákonem, stejně jako výše podílu pro jednotlivé kraje. V ČR působí přibližně 2000 poskytovatelů sociálních služeb, starajících se přibližně o 76 000 klientů.

,

18. února 2019