DOTACE Z MŽP

Stát staví drahá návštěvnická centra, přínos k ochraně přírody je neprokazatelný, sdělil NKÚ

DOTACE Z MŽP
Stát staví drahá návštěvnická centra, přínos k ochraně přírody je neprokazatelný, sdělil NKÚ

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete .

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Přínos návštěvnických center k ochraně přírody je neprokazatelný, návštěvnická infrastruktura vzdělává, je ale drahá. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který kontroloval systém přidělování dotací na projekty návštěvnické infrastruktury z operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v letech 2012 až 2020. Podle kontrolorů ministerstvo životního prostředí nesleduje a nedostatečně vyhodnocuje plnění očekávaných přínosů staveb.

„Návštěvnická střediska měla sloužit ke snížení vlivu návštěvníků na životní prostředí ve zvláště chráněných územích. K tomu ale podle zjištění kontrolorů nedošlo. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) navíc nastavilo limit orientačních investičních nákladů příliš vysoko, což umožnilo výstavbu nadstandardně nákladných projektů,“ uvedl NKÚ v tiskové zprávě. V některých lokalitách se počet přestupků v chráněných územích dokonce zvýšil, upozornili kontroloři.

Problémy zjistil NKÚ už ve fázi výběru projektů k podpoře. Ačkoliv ministerstvo zavedlo systém bodového hodnocení, nenastavilo v něm podle kontrolorů jednoznačná kritéria tak, aby byla skutečně vypovídající. Kritéria byla nastavená pouze v obecné rovině. „MŽP v hodnocení nezohlednilo atraktivnost, velikost ani návštěvnost zvláště chráněných území. Do hodnocení se nepromítla ani vzdálenost budoucích středisek od obdobných zařízení,“ podotkl úřad.

Například projekt „Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum (Natura Park)“ v Pardubicích nesplňoval podmínku ekologického kritéria, Státní fond životního prostředí (SFŽP) ho přesto doporučil k podpoře a ministerstvo ho nevyřadilo z dalšího procesu rozhodování. Podle NKÚ tak resort nerespektoval vlastní pravidla, čímž vytvořil nerovné podmínky pro žadatele o dotaci.

Podle kontrolorů ministerstvo také výrazně nadhodnotilo finanční limit, který se používal pro hodnocení hospodárnosti projektů. Dále oproti předchozímu programovému období navýšilo hranici investičních nákladů na uvedené projekty tak, že převyšovala inflaci i oficiální údaje o nárůstu cen ve stavebnictví.

NKÚ posuzoval také udržitelnost a financování provozu návštěvnických středisek. Ministerstvo zajištění provozu středisek podporuje prostřednictvím národního programu. „Příspěvek kryje jen průměrně 20 procent celkových nákladů na provoz. Zbytek provozovatelé získávají z jiných zdrojů (příspěvky, granty, příjmy ze vstupného atd.). Podle NKÚ existuje riziko pro udržitelnost projektů, protože jsou závislé na poskytování státních dotací,“ uzavřeli kontroloři.

,