SVOBODA VS. HŘIB

Už nemáte důvěru, vaše rozhodnutí jsou krajně nevhodná, píše Svoboda Hřibovi

SVOBODA VS. HŘIB
Už nemáte důvěru, vaše rozhodnutí jsou krajně nevhodná, píše Svoboda Hřibovi

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Nemáte důvěru, neměli byste přijímat žádná rozhodnutí. Taková je základní myšlenka otevřeného dopisu, který zaslal dosavadnímu primátorovi Prahy Zdeňku Hřibovi (Piráti) kandidát na stejnou pozici koalice Spolu Bohuslav Svoboda. Pražští Piráti přitom v úterý uvedli, že se nebrání jednání o variantě koalice, ve které bude Svoboda primátorem. Svoboda v dopisu uvádí, že mu některá povolební rozhodnutí pražské koalice, která už podle něj nemá důvěru, připadají „krajně nevhodná“. Přinášíme vám celé znění dopisu.

Vážený pane primátore,
mezi základní principy slušného vládnutí vždy patřilo, že dosluhující Rada hl. m. Prahy nepřijímala žádná zásadní rozhodnutí, která by mohla mít vliv zejména na dispozice s majetkem hlavního města Prahy, na dopad do rozpočtu města, nebo kterými by zavazovala město k významným investicím, prostřednictvím kterých by ovlivňovala strategické směřování města. Standardem vždy bývalo podnikat pouze takové úkony, které nesnesou odkladu a jejichž neuskutečnění by mohlo způsobit hlavnímu městu škodu nebo jiný závažný následek.
V této chvíli nemá stávající vedení města většinu v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, někteří členové rady dokonce nemají ani mandát zastupitele hl. m. Prahy a jako exekutivní kolektivní orgán v tuto chvíli nemáte důvěru Pražanů pro to, abyste mohli přijímat jakákoliv zásadní usnesení. Tím, že tam činíte, ignorujete vůli pražských voličů vyjádřenou výsledky voleb.
Považuji tedy za krajně nevhodné, že Rada hl. m. Prahy přijala těsně po volbách rozhodnutí o zahájení projektových prací k realizaci a revitalizaci kampusu Dejvice, či schválila memorandum s Prahou 5 o rozvoji lokality Jinonice. Za obzvlášť neuvěřitelné, a s čím jako lékař zásadně nesouhlasím, je skutečnost, že necháváte radní Milenu Johnovou, která je v této chvíli zcela bez mandátu voličů, aby proti vůli úřadu nechala schvalovat radou materiály, které mohou negativním a zásadním způsobem ovlivnit sociální péči v hlavním městě. Její nesprávně nastavená transformace mimopražských zařízení sociální péče o zdravotně postižené vyvolala velkou míru kontroverze i v odborných kruzích. Mezi materiály, které přísluší k odhlasování až nové Radě hl. m. Prahy, patří také schvalování kroků k modernizaci péče o děti se zdravotním postižením nebo třeba návrh Metodiky posuzování staveb pro rezidenční seniorské sociální služby. Neexistuje žádný legitimní důvod pro to, aby tato usnesení musela být schválena ještě touto radou. A toto je jen malý výběr z toho, co Vaše rada v uplynulých dnech podnikla.
Proto Vás, pane primátore, důrazně vyzývám k tomu, aby Vaše končící rada přestala přijímat zásadní rozhodnutí s významným dopadem na chod města, a aby zástupci koalice zvolení do orgánů městských firem a městem řízených organizací přestali podnikat strategické kroky, které ovlivňují jejich fungování. Apeluji na politickou slušnost Vaši i Vašich kolegů z Rady hl. m. Prahy: Nechte prosím na posouzení nového vedení města, zda bude pokračovat v připravených projektech a investicích. V opačném případě Vaše jednání zbytečně vrhá negativní světlo a podezření na samotné projekty a okolnosti jejich vzniku.
S úctou,
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

jkr

12. října 2022