Menší toky vyschnou

Kritická situace: sněhu málo, zásoby vody jsou desetkrát nižší než vloni

Menší toky vyschnou
Kritická situace: sněhu málo, zásoby vody jsou desetkrát nižší než vloni

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Přestože srážky z minulého a počátku tohoto týdne částečně zvýšily průtoky ve vodních tocích, celkové zásoby vody jsou asi desetkrát nižší než vloni. Problémy dělá totiž nejen nedostatek sněhu, ale i minimální hladiny podzemních vod. Je pravděpodobné, že již během jara se vodní toky dostanou do stavu sucha, menší toky pak mohou vyschnout úplně. O nepříznivé situaci informovalo ministerstvo zemědělství.

„Prakticky od začátku roku s obavami sledujeme stav srážek na našem území. Situace se v posledním týdnu alespoň částečně zlepšila, přesto bude velkým problémem chybějící sněhová pokrývka. Nejen, že se nedoplní zásoby podzemní vody, ale voda bude pravděpodobně už brzy na jaře chybět i ve vodních tocích,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman, který v úterý kvůli hrozícímu nedostatku vody mimořádně jednal s generálními řediteli státních podniků Povodí.

Na mnoha místech snížili vodohospodáři odtoky na minimální hodnoty, aby zajistili dostatek vody pro jarní a letní měsíce. Důležité přehrady jsou tak i díky jejich snaze naplněny na více než osmdesát procent. Výjimku tvoří vltavská přehrada Orlík, která prochází rekonstrukcí a její zásoby jsou tak zhruba na třetině maximální kapacity. Od příštího týdne by se ale i tato přehrada měla začít napouštět, píše ministerstvo zemědělství v tiskové zprávě.

„Dosavadní situace počasí v zimě (nízké jakékoliv srážky a vysoké teploty) naznačuje, že situace z hlediska tří základních druhů sucha (meteorologické, hydrologické, agronomické) bude na řadě lokalit v ČR pravděpodobně velmi dramatická,“ uvedl pro Echo24 Petr Fučík z oddělení Hydrologie a ochrany vod VÚMOP.

„S řediteli státních podniků jsem hovořil o situaci v jednotlivých povodích a opatřeních, která přijímají. Prioritou je, aby nebylo ohroženo zásobování obyvatel pitnou vodou. Probírali jsme nejen kroky, které mohou udělat bezprostředně, ale také dlouhodobá opatření, která nám zajistí dostatek vody i do budoucna. Mírné zimy s nedostatkem sněhu se totiž budou opakovat stále častěji,“ uvedl ministr Toman.

Že není situace dobrá, ukazují i konkrétní čísla. „11,9 % území České republiky je zasaženo půdním suchem,“ píše Český hydrometeorologický ústav k 11. únoru 2020. Situace je o něco horší v Čechách než na Moravě. Problémy však trápí republiku napříč. „V převážné většině povodí v Čechách, v Osoblahy, Bečvy, dolní Moravy, Jihlavy a Dyje je stav podzemní vody hodnocen jako mírně až silně podnormální. Mimořádně podnormální zůstala povodí Labe od Doubravy po Jizeru, Jizery a dále oblast soutoku Dyje a Moravy. Na mimořádně podnormální ze silně podnormálního se zhoršilo povodí Lužnice,“ uvádí nadále ústav.

Vodohospodáři pokládají letošní zásoby vody ve sněhu za nejhorší za několik let. Pokud by v létě panovaly v Česku vysoké teploty a nedostatek srážek, mohlo by letos sucho překonat intenzitu z roku 2015 a 2018. V souvislosti s nízkým stavem hladin podzemních vod lze očekávat, že ke konci jara a během léta mimořádně klesnou průtoky u velkého počtu sledovaných profilů, menší vodní toky mohou zcela vyschnout.

S řediteli jednotlivých Povodí se Miroslav Toman dohodl, že ministerstvo zemědělství bude vždy na začátku týdne zveřejňovat aktuální stavy naplněnosti přehrad, průtoků, podzemních vod a zásob vody ve sněhu za jednotlivá povodí.

Přestože zásobování obyvatel pitnou vodou zatím není ohroženo, v létě mohou být omezovány odběry vody pro průmysl nebo zemědělství. Je také pravděpodobné, že již během jara se vodní toky dostanou do stavu sucha, menší toky pak mohou vyschnout úplně.

Aktuální odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR je zhruba 0,126 miliard metrů krychlových, což představuje v průměru zhruba 1,6 mm (1,6 litru) na jeden metr čtvereční.

 

, jkr

11. února 2020