ZÁKONÍK PRÁCE

Je čas veřejně ukazovat nástupní mzdy zaměstnanců, žádají ministerstva

ZÁKONÍK PRÁCE
Je čas veřejně ukazovat nástupní mzdy zaměstnanců, žádají ministerstva

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete .

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Další novela zákoníku práce čelí kritice institucí či dalších resortů, tentokrát však i za to, co v ní není. Některá ministerstva tak požadují, aby se už do nynější novely zavedla povinnost zveřejňovat v inzerci nástupní mzdy zaměstnanců. Stejně tak chtějí explicitně zneplatnit mlčenlivost nad výší příjmů. Jedním z důvodů je to, že si o to sama vláda Petra Fialy (ODS) řekla. V tzv. akčním plánu rovného odměňování žen a mužů si totiž stanovila mezi prvními cíli zvýšit transparentnost odměňování zaměstnanců.

Jde tak o dílčí část řady změn, mezi nimiž vzbudila v minulém roce kontroverzi i do budoucna chystaná změna na právo zaměstnanců vědět, kolik berou na obdobné pozici kolegové. „Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v EU činí 13 procent v neprospěch žen. České ženy v roce 2021 vydělávaly v průměru o 6 500 Kč méně než muži. Výzkumy ukazují, že část tohoto rozdílu tvoří mzdová diskriminace, kdy ženy jsou za práci stejné hodnoty odměňovány hůře než muži. Směrnice na to reaguje a posiluje vymahatelnost práva na rovnou odměnu,“ píše se ve vládním akčním plánu, který vznikal v souladu s evropskou směrnicí, která byla schválena v rámci českého předsednictví Radě EU a která si klade za cíl narovnat rozdíly v odměňování mužů a žen.

Akční plán pak konkrétněji uvádí, že možných způsobů zveřejňování mzdy v inzerátech je hned několik. „Může se jednat o minimální mzdu, mzdový či platový interval, základní plat či mzdu apod. Tato povinnost například platí na Slovensku, v Rakousku či v Anglii,“ uvádí vládní plán.

V připomínkách k nynější novele zákoníku práce se tak objevil požadavek, aby se už do nynější úpravy nová povinnost zanesla. „Zakotvení povinnosti zveřejňovat nástupní mzdu v inzerci může nejen ženám, ale i pracovníkům, kteří setrvávají delší dobu na stejné pozici a jsou často odměňování hůře než jejich noví kolegové, jejich situaci usnadnit,“ píše v připomínkách ministerstvo vnitra. Stejnou připomínku pak uplatnilo i ministerstvo školství. „Požadujeme do předkládaného návrhu vhodně doplnit povinnost zaměstnavatele zveřejňovat výši nástupní mzdy (nebo její rozpětí) v inzerci,“ stojí v připomínkách dalšího ministerstva.

Podle resortů pomůže nová povinnost napravit nerovnosti v odměňování bezprostředně po přijetí do zaměstnání. Zlepšit nerovnosti v odměňování má pak i explicitní stanovení nicotnosti tzv. doložky mlčenlivosti, která zaměstnance zavazuje k mlčení o mzdě. „Ačkoli je ujednání o mlčenlivosti o výši přijmu již dnes považováno za nicotné, z doporučení veřejného ochránce práv pro orgány inspekce práce vyplývá, že celých 75 % zaměstnavatelů mlčenlivost o mzdách vyžaduje nebo se (mylně) domnívá, že se na jejich zaměstnance vztahuje,“ dodává ministerstvo vnitra.

„Zakotvení nicotnosti doložek mlčenlivosti může účinně přispět k nápravě nerovností v odměňování bezprostředně po svém přijetí. Umožní totiž pracovníkům získat více informací o odměňování na pozicích obdobných té jejich a napomůže odbourat české klima, v němž spolu lidé informace o výši příjmu často nesdílí. V konečném důsledku tak umožní obětem platové diskriminace, kterými jsou zejména ženy, aby se dozvěděly, že jsou nerovně odměňovány, mohly na tuto věc upozornit a dále ji řešit,“ argumentuje resort.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) na jaře oznámil, že se na letošek plánovaný návrh změn na podporu rovného odměňování mužů a žen odkládá. Resort by to podle něj v současné novelizaci nestihl. Opatření vycházející ze zmiňované směrnice i podle ministerstev vyžadují legislativně a technicky složitější úkony, trvají však na tom, že samotná povinnost v případě inzerce či explicitní zneplatnění doložky mlčenlivosti lze provést bez dalších nákladů pro rozpočet jen jednoduchou úpravou.

Podle směrnice je za dlouhodobým udržováním propasti ve výdělcích mužů a žen netransparentnost a jsou „zapotřebí závazná opatření“. Uchazeči by měli dostat informace o počáteční odměně a jejím rozsahu před přijímacím pohovorem a uzavřením pracovní smlouvy, a to třeba v inzerátu na volné místo. Zaměstnavatelé by se nesměli ptát, kolik člověk na předchozím místě vydělával. Měli by zpřístupnit také kritéria pro přidávání. Odměna se má stanovit podle objektivních hledisek, a to podle vzdělání, kvalifikace, odborné přípravy, úsilí, dovedností, odpovědnosti a pracovních podmínek. Pracovníci by měli mít možnost získat v podniku údaje o průměrné částce za stejnou práci podle pohlaví.

Podobné kroky obsahuje i zmiňovaný český plán kroků na podporu rovného odměňování na roky 2023 až 2026, který vláda Petra Fialy schválila předloni před Vánocemi. Počítá s novelou zákoníku práce, podle níž by zaměstnavatelé museli v inzerátech na pracovní pozice uvádět i výdělek a která by zrušila doložky o mlčenlivosti o mzdě či platu. Sledovala by se také statistika. Záměr vyvolal už dřív kritiku zaměstnavatelů, postavili se proti. Stěžovali si i na administrativu. Odbory naopak záměr vítaly. Uváděly, že pokud zaměstnavatelé odměňují férově, nemělo by jim zveřejňování částek vadit. Za nepřijetí směrnice či zpoždění hrozí Česku pokuty od EU.